L’eslovè abans i després de la independencia

Maja Bitenc, Universitat de Ljubljana

maja-b-5

Introducció
L’eslovè, la llengua eslava més sudoccidental, té al voltant de 2,4 milions de parlants. La majoria viu a Eslovènia, a la cruïlla dels mons romàniques, germàniques, ugro-fineses i eslaves. Hi ha minories autòctones eslovenes a la veïna Itàlia, Àustria i Hongria, així com els eslovens en altres països. En les últimes dues dècades, dues passes històriques han marcat la situació sociolingüística de l’eslovè: l’assoliment de la independència el 1991, quan l’eslovè es convertí en l’idioma oficial de la República d’Eslovènia, i la integració a la Unió Europea el 2004, quan l’eslovè es convertí en una llengua oficial de la UE.

La història i l’estatus de l’eslovè en el territori d’Eslovènia han estat modelats per fortes connexions amb altres llengües, sobretot les de les entitats polítiques multilingües en què la comunitat de parla eslovena ha viscut (l’alemany de la monarquia austro-hongaresa i el serbocroat en els estats iugoslaus). El moviment nacional eslovena al segle XIX va fer de la llengua una qüestió eminentment política, el símbol més poderós, la força unificadora més poderosa a la comunitat eslovena, que desitjava establir-se com una entitat política autònoma. Gràcies a la seva visió, els intel·lectuals (sobretot els lingüistes i els escriptors) conduïren els eslovens per la seva història ple d’esdeveniments, i la independència respecte de l’antiga Iugoslàvia s’aconseguí finalment el 1991. Immediatament després l’eslovè s’introduí en tots els àmbits on el serbocroat havia estat prèviament l’idioma principal.

Les llengües de l’antiga Iugoslàvia van perdre prestigi i els seus parlants van començar a utilitzar eslovè més i més. La demanda de cursos d’eslovè s’incrementà. Després de l’adhesió a la UE, Eslovènia es convertí en un destí atractiu per a molts immigrants, i un coneixement de la llengua eslovena ha guanyat valor a causa de la seva nova condició. Eslovènia es fa cada cop més present en l’entorn internacional, mentre que la globalització i el lliure moviment de persones i de feina també es reflecteixen en àmbits socioculturals i de comunicació. Cada cop més persones parlen eslovè com a segona llengua (o llengua estrangera), i a més de l’anglès, els eslovens aprenen altres idiomes també.

La comunitat de llengua eslovena s’enfronta ara a diversos reptes. Un és com mantenir la vitalitat de l’eslovè perquè segueixi sent la llengua dominant a la República d’Eslovènia, sense violar els principis democràtics i els drets humans bàsics dels parlants d’altres llengües que resideixen al país. Una altra és que els parlants nadius de eslovè de vegades necessiten més confiança en l’ús de diferents varietats d’eslovè en diferents situacions. A més, encara hi ha una escassetat de llibres de referència rellevants sobre l’eslovè.

La situació sociolingüística a Eslovènia
Per entendre la situació sociolingüística actual, les dades dels censos de 1991 i 2002 són claus. El 1991, el 88,3% de la població (1.690.388 persones) va declarar que l’eslovè era la seva llengua materna, mentre que el 2002 ho va fer el 87,8% (1.723.434). La proporció de parlants nadius d’eslovè es va reduir un 0,6%,tot i que el seu nombre en realitat va augmentar en 33.046.

Les dades del cens de 1991 va mostrar que hi havia gairebé el mateix nombre dels que tenen l’eslovè com a llengua materna com aquells que es declaraven ètnicament eslovens, però el 2002 gairebé 100.000 més individus van declarar que l’eslovè era la seva llengua materna dels que declararen una filiació ètnica eslovena. Eslovènia s’ha desnacionalitzat fins a cert punt, i les dades reflecteixen la vitalitat de l’eslovè i el seu estatus de prestigi a la República d’Eslovènia.

Les llengües eslaves de l’antiga Iugoslàvia, en el cens nacional de 2002, eren llengües maternes de 8% de la població. Molt darrere venia l’hongarès (0,4% de llengua nativa hongaresa), seguit per l’italià (0,2%), el romaní (0,2%) i l’alemany (0,1%).

Internament, l’eslovè és una llengua molt diversa, amb més varietat dialectal (geogràfica) que altres llengües eslaves. Té set grups dialectals i més de 40 dialectes diferents, amb diferents nivells d’intel·ligibilitat mútua i de prestigi. El parlar de Ljubljana (que inclou elements de l’argot) és cada cop més present en els mitjans de comunicació, i provoca reaccions diverses.

Encara hi ha una creença fermament arrelada que l’eslovè ‘pur i bell’ és la millor i única genuïnament correcta forma de la llengua, encara que és molt infreqüent, i el domina poca gent.

L’eslovè té una posició assegurada en els mitjans de comunicació i premsa d’Eslovènia. Hi ha cap a 100 emissores de ràdio i al voltant de 80 canals de televisió, incloent programes locals (a nivell nacional hi ha set emissores de ràdio i sis canals de televisió). Tots emeten en Eslovè, excepte els programes de ràdio i televisió nacionals per a les minories nacionals italiana i hongaresa; mentre que les emissions de Ràdio Eslovènia Internacional són en eslovè, anglès i alemany, sobretot per als estrangers i turistes a Eslovènia. Les pel·lícules estrangeres i telenovel·les es subtitulen, però els dibuixos animats per als nens són doblades. Hi ha un munt de música popular moderna en diferents varietats d’Eslovènia: L’article 86 de la Llei de Mitjans de Comunicació estableix que el 40%, pel cap baix, de la música transmesa diàriament en els programes nacionals de ràdio i televisió, el 25% en programes de ràdio i televisió d’especial importància i el 20% en altres programes de televisió o de ràdio, ha de ser la música eslovena o música produïda per músics eslovens. La premsa és gairebé exclusivament en eslovè i les publicacions més llegides estan tots en eslovè. Els programes de televisió més vistos són tots en l’eslovè, tot i que els canals de televisió estrangers estan disponibles a través de cable i televisió per satèl·lit, alguns amb subtítols eslovens.

Política lingüística
En els primers anys posteriors a la independència, hi va haver poques iniciatives en l’àmbit de la política lingüística. Els principals temes van ser l’ús públic de l’eslovè i la recerca d’un marc per a l’activitat institucionalitzada de política lingüística. El 1994, hom creà un òrgan de treball permanent per a la política i planificació lingüístiques a la comissió parlamentària per a la cultura, l’educació i l’esport, per tal de proposar propostes de política i de planificació lingüístiques al Parlament i al públic en general. També el 1994, un grup d’escriptors i científics, va escriure una carta oberta que proposava que les qüestions suposadament problemàtiques relatives a l’ús públic de la llengua eslovena fossin regulades per una llei especial. Després de llargs i polèmics debats sobre els esborranys, la Llei de l’ús públic de l’idioma eslovè va ser aprovada per l’Assemblea Nacional d’Eslovènia el juliol de 2004.

A la Secció de la Llengua eslovena del Ministeri de Cultura se li va donar la tasca de redactar un programa nacional per a la política lingüística i la Resolució sobre el Programa Nacional de Política Lingüística 2007-2011 va ser aprovada per l’Assemblea Nacional l’any 2007: el primer document legal íntegrament sobre la política lingüística d’Eslovènia. S’hi subratllen la importància i el paper de la llengua eslovena com a llengua nacional, el desenvolupament de la competència lingüística i la conscienciació lingüística. S’han assenyalat algunes debilitats, com ara la falta d’una anàlisi basada en temes de recerca empírica, i aspectes del finançament.

Entre 2011 i 2013, diferents grups d’experts van treballar successivament en un nou programa per a la política lingüística i el públic va ser convidat a fer comentaris sobre els corrents d’aire. Finalment, l’Assemblea Nacional en la sessió del 15 juliol 2013 va adoptar la Resolució sobre el Programa Nacional de Política Lingüística 2014-2018 (disponible en línia també en versió anglesa) amb dos plans d’acció complementaris, independents i exhaustives: per a l’ensenyament d’idiomes i per a la infraestructura de la llengua. La Resolució també preveu la supervisió i avaluació de l’aplicació pràctica, i els efectes socials i polítics, de la política lingüística d’Eslovènia.

La infraestructura, o corpus, de l’eslovè
Un altre tema important en la situació sociolingüística actual d’Eslovènia és la planificació de la seva infraestructura. L’ortografia i la gramàtica són sancionades per la Comissió ortogràfic i l’Institut Fran Ramovš de la Llengua eslovena. Els llibres de referència existents inclouen l’Ortografia Eslovena (2001), Diccionari de la Norma d’Eslovènia (1994, disponible en línia) i l’eslovè Gramàtica de Jo?e Toporiši?. Tots estan escrits seguint mètodes clàssics i no es basen en corpora.

El Corpus lingüístic d’Eslovènia s’han construït des dels anys 1990, la major inclouen FidaPLUS (620 milions de paraules), Nova Beseda (318 milions de paraules), i dos recents corpus: el Gigafida, amb 1,18 bilions de paraules; i el Corpus de l’eslovè parlat, amb un milió de termes.

El corpus multilingüe eslovè més gran és la Evrokorpus, que té un corpus multilingüe paral·lel amb 222 milions de paraules i textos en anglès, francès, alemany, italià, eslovè i espanyol. L’eslovè és un dels 51 idiomes de la màquina de traducció automàtica de Google i el traductor eslovè-anglès-eslovè, Presis, està disponible en línia.

En relació amb l’escassetat de llibres contemporanis de referència, de fàcil ús, el criteri actual per a la revisió lingüística / correcció fa que pràcticament tots els textos escrits per a la seva publicació han de passar primer per un corrector professional. Aquest (encara) realment passa, si més no en les principals editorials i mitjans de comunicació.

Una altra tradició és la de l’apartat de llengua, tradicionalment en forma de columnes periodístiques. Recentment, diverses consultories d’idiomes en línia s’han establert, i l’emissora nacional també porta una emissió de ràdio i televisió.

Les llengües estrangeres a Eslovènia
Segons l’Eurobaròmetre (2005), el 89% de la població d’Eslovènia afirmà ser capaç de dur a terme una conversa en almenys una llengua que no sigui la seva llengua materna, posant Eslovènia en el sisè lloc entre els països de la UE. El 61% podia parlar ‘serbocroat ‘, seguit de l’anglès (56%) i l’alemany (45%). Arran de l’adhesió d’Eslovènia a la UE, i en el context més general de la globalització, la demanda de coneixement de llengües estrangeres ha augmentat.

A l’escola primària el nombre de classes d’idiomes estrangers s’ha incrementat; la primera llengua estrangera (principalment anglès) s’introdueix abans, i una segona llengua estrangera és obligatòria en els últims tres cursos.

No obstant això, hi ha una clara necessitat d’una l’estratègia lingüística, transparent i que ho englobi tot, per a l’aprenentatge de llengües estrangeres, que incorpori un major nombre de professors qualificats de llengües estrangeres.

Les minories, els immigrants i les seves llengües

Hi ha dues categories de minoria ètnica a la República d’Eslovènia: les minories clàssiques (territorials) i les comunitats ètniques recentment emergides, que comprenen principalment membres de les antigues nacions iugoslaves que van emigrar a Eslovènia entre mitjans dels anys 1960 i el començament de la dècada de 1980 (en total de 119.440 persones, o el 6,07% en el cens de 2002). La categoria de les minories ètniques històriques consisteix als hongaresos (6.243 o 0,32%, en el cens de 2002), italians (2258 o 0,11%) i romanís (3.246 o 0,17%, tot i que s’estima que en són 7-10,000 en total).

Les minories italiana i hongaresa gaudeixen d’una protecció legal relativament completa. L’article 11 de la Constitució estableix que l’italià i hongarès tenen la condició de llengües oficials regionals en els municipis on viuen les comunitats nacionals italiana i hongaresa autòctones. Per llei, les dues comunitats nacionals i els seus membres tenen el dret a l’educació en els seus propis idiomes. No obstant això, hi ha problemes amb l’exercici dels drets lingüístics de les minories ètniques en la vida quotidiana: diversos estudis confirmen la percepció que en els territoris ètnicament mixtes el bilingüisme funcional està garantit formalment però no en la pràctica.

Els membres de la comunitat romaní, amb l’estatus d’una comunitat ètnica especial i una minoria recentment format, tenen considerablement menys protecció i menys drets.

Després de la independència, la posició sociolingüística dels immigrants de l’ex-Iugoslàvia ha canviat considerablement. Els principals reptes relacionats amb els nens immigrants es refereixen al dret a aprendre la seva llengua materna i a accedir a la instrucció sistemàtica en eslovè. Les classes en la llengua i cultura maternes s’han d’organitzar per als nens immigrants d’acord amb l’article 10 de la Llei de l’Escola Primària de 1996, i de conformitat amb els acords internacionals, però això poques vegades es compleixen. Gràcies a una esmena de 2007 a l’article 10 de la Llei de l’escola primària, l’assistència per a l’aprenentatge d’eslovè com a llengua segona o estrangera ha de ser oferta quan el nen entra a l’escola, si cal. No obstant això, per ara, es financen només 35 lliçons en el primer any de l’educació dels nens immigrants, i les escoles han de trobar finançament en un altre lloc per a més suport.

Les minories eslovenes als països veïns
Hi ha tres comunitats autòctones de parla eslovena a les regions frontereres lingüísticament mixtes d’Itàlia (70-80.000 membres), Àustria (22-32,000) i Hongria (3000). Aquestes comunitats presenten importants diferències en estatus legal, oportunitats per a l’ús de l’eslovè i en l’organització de l’educació de les minories, que van des de situacions en què l’eslovè s’utilitza només en les converses privades dins les famílies, amb amics i col·legues, fins a una diglòssia parcial, en què també s’utilitza en alguns entorns eslovens minoritaris institucionals formals.

En la majoria dels casos la població eslovena està disminuint, tot i els acords bilaterals existents. D’altra banda, des de la caiguda del teló d’acer i l’obertura de les fronteres d’Eslovènia amb la UE, la comunicació més estreta entre Eslovènia i les comunitats minoritàries a l’estranger ha estat més fàcil.

A més, tot i la tendència demogràfica negativa, augmenta l’interès en l’ensenyament de l’idioma eslovè i matrícula a les escoles bilingües (a Itàlia i Àustria) gràcies a un creixent nombre de nens de famílies no eslovens. Les raons per això són principalment econòmiques (l’eslovè té un prestigi creixent), però es poden veure també com una recuperació de la (anteriorment abandonada) identitat lingüística / nacional.

El paper de la llengua eslovena a l’educació superior i la ciència
Aquesta és una qüestió de política lingüística polèmica. Hi ha un xoc entre punts de vista funcionals i simbòlics del llenguatge, i hi ha discrepàncies entre les disposicions legals en el nivell més alt, i les estratègies de cada universitat. La Llei d’Educació Superior (article 8) protegeix l’eslovè com a llengua d’ensenyament en l’educació superior. No obstant això, també permet la instrucció en un idioma estranger si hi ha ‘un nombre significatiu’ (què significa en la pràctica?) dels estudiants estrangers matriculats en els programes d’estudi, si també es proporcionen en eslovè. La Universitat de Ljubljana aspira a tenir almenys un 10% d’estrangers entre els seus estudiants i el 10% dels programes duts a terme pels professors i els programes estrangers o dels subjectes en una llengua estrangera; i l’anglès s’utilitza cada vegada més.

No hi ha consens sobre la relació ideal entre l’eslovè i l’anglès global i altres llengües estrangeres, en la publicació científica. Per assegurar el desenvolupament de la terminologia eslovè i la popularització de la ciència en el públic eslovè, l’Agència de Recerca d’Eslovènia, que finança la major part de la investigació, estableix que cada programa de recerca finançat pel pressupost de l’Estat ha de publicar almenys un article expert, i un article de divulgació, en eslovè cada any. Tot i així, hi ha deficiències en els textos especialitzats, sobretot en el camp de les ciències naturals, i en conseqüència en la terminologia eslovè.

Una altra qüestió problemàtica a les universitats d’Eslovènia és que els criteris per a la designació dels professors universitaris, els treballadors científics i altre personal de la universitat, en termes generals, primen l’escriptura i la publicació en anglès i rebaixen la publicació en eslovè.

En conclusió, l’eslovè es mantindrà en el mapa cultural, on va desenvolupar el seu espai poc després del naixement de la seva forma estàndard, per continuar la història de la creació reeixida de una llengua nacional.

Referències

European Commission (2005) Europeans and Languages: Eurobarometer. Online document:http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_237.en.pdfhttp://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_237.en.pdf

Komac, M. (2004) The protection of ethnic minorities in the Republic of Slovenia and the European charter for regional or minority languages. Revista de Llengua i dret 41, 39-104.

Necak Ltik, A. (2001) European plurilingualism from a national language perspective. Razprave in gradivo 38/39, 6-25.

Stabej, M. (2007a) Size isn’t everything: The relation between Slovenian and Serbo-Croatian in Slovenia. Int. J. of the Sociol. of Language 183, 13-30.

Tollefson, J.W. (1997) Language policy in independent Slovenia. Int. J. of the Sociol. of Language 124, 29-49.

Toporisic, J. (1997) Slovene as the language of an independent state. Int. J. of the Sociol. of Language 124, 5-28.

L’estatus actual de la llengua romanesa (moldava?) a la República de Moldàvia

Sebastià Moranta, Philipps Universität Marburg

sebastia-moranta

La problemàtica etnolingüística a la Republica Moldova és el resultat d’una història particularment convulsa i de la situació de cruïlla entre l’Europa romànica i els pobles eslaus orientals. Per bé que el component ètnic de la regió situada entre els rius Prut i Dnièster/Nistru segueix essent romanès (o romanès-moldau) en un 75%, la influència russa i després soviètica, des que el 1812 l’imperi d’Alexandre I es va annexar Bessaràbia, n’ha fet un territori de frontera —Estat independent des de l’agost de 1991— emplaçat entre vigilants poderosos. Encara avui, Moscou i Bucarest són espais simbòlics de referència per a una bona part dels moldaus, que tiren més d’un cantó o de l’altre en virtut de factors ideològics.

De la Moldàvia soviètica a l’oficialitat del romanès (“moldau”)
El discurs lingüístic de l’URSS havia glorificat l’existència d’un bilingvism armonios moldau-rus. De fet, es tractava d’un fals bilingüisme que amagava una situació de diglòssia típica com a resultat de les polítiques de russificació, i que hom pot prendre a manera d’exemple de “bilingüisme mític” per a il·lustrar l’assaig canònic de L. V. Aracil. Com a reacció davant aquest estat de coses, la llengua romanesa va convertir-se a Moldàvia, a partir de la glàsnost gorbatxoviana, en un instrument de les aspiracions nacionals recobrades i, després, en un símbol de la independència. La situació era semblant al que s’esdevenia a les altres repúbliques no russes, totes amb una nació i un idioma titulars; però presentava aspectes propis molt marcats i sensibles, com ara la conveniència d’escriure amb un alfabet o altre (llatí o ciríl·lic), el desacord a l’entorn del nom més pertinent per a la llengua (romanès o “moldau”) o la convergència normativa amb els acadèmics de Bucarest. Després de l’eufòria inicial, el debat sobre el romanès —anomenat sovint amb paràfrasis com ara limba noastr?, limba de stat, limba matern?, limba oficial?, limba de instruire, limba neamului, etc. per tal de no ferir susceptibilitats— va guanyar en intensitat fins a convertir-se en un dels principals motius d’enfrontament del petit Estat pluriètnic.
La legislació lingüística ha mantingut durant anys el secessionisme lingüístic nominal (limba moldoveneasc?) respecte del romanès estàndard, però estableix de diverses maneres la “identitate lingvistic? moldo-român? realmente existent?”. Dit altrament, es dóna força legal a la coexistència de dos glotònims oficials per a referir-se a la varietat lingüística comuna (el romanès o, si es vol, la seva varietat dacoromanesa). Aquest principi, avui acceptat de manera implícita per la major part de la classe política de Chi?in?u i assumit per la majoria de ciutadans, afirma nominalment una identitat moldava diferenciada i, alhora, reconeix els vincles de tipus històric i lingüístico-cultural amb la veïna Romania. El difícil exercici retòrico-discursiu adoba el terreny per a interessos que poc tenen a veure amb el conreu de les llengües, segons les majories polítiques i electorals de cada moment.

Moldoveni?ti i români?ti
En funció del parer de cadascú sobre la identitat de l’ètnia majoritària de la República de Moldàvia i els discursos sobre la llengua, l’espectre ideològic es divideix entre els partidaris del moldovenism i els favorables a l’unitarisme (pan)romanès o românism.
Els moldovenistes, en primer lloc, combinen generalment el sentiment de pertinença a la nació i l’Estat moldaus amb una consciència lingüística assenyalada amb el terme “llengua moldava” i el recel vers un suposat expansionisme cultural de les autoritats de Bucarest. També és corrent que mostrin diverses formes d’afinitat amb Rússia, els seus productes culturals o els seus dirigents; tot i així, quant a les relacions del moldovenisme oficial amb Moscou, aquestes s’han significat d’ençà de la independència per un pragmatisme no exempt d’episodis conflictius, sobretot a causa de l’amenaça que el contenciós de Transnístria suposa per a la integritat de l’Estat moldau, o de l’acostament més o menys oportunista dels dirigents comunistes a la Unió Europea.
Els sectors români?ti, per la seva banda, inclouen la classe política de signe liberal i europeista, així com la major part de l’elit intel·lectual de Chi?in?u. Defensen el caràcter romanès de la identitat dels moldaus, reivindiquen el terme “llengua romanesa” i els clàssics de la literatura i la historiografia comuna moldo-romanesa, i acostumen a veure en Romania el millor aliat per a la integració gradual en les estructures político-econòmiques d’Europa Occidental, sense que això impliqui necessàriament un desig de reunificació amb l’Estat veí: és a dir, que els unitaristes no són sempre unionistes.
Hom pot reconèixer encara un tercer grup, els defensors de la llengua i la cultura russes per sobre de les autòctones; però aquests representen una petita minoria formada per russos contraris a assimilar-se, amb la qual cosa la pugna ideològica té lloc sobretot entre els dos primers col·lectius.

La llarga disputa sobre els noms de la llengua
El moldovenisme consisteix en un projecte identitari que té el seu origen en la política cultural de la República Autònoma Socialista Soviètica de Moldàvia, creada el 1924 a la riba esquerra del Dnièster/Nistru, i que en la seva trajectòria i aplicació ens ofereix episodis sovint fallits i contradictoris, deguts als canvis sobtats en la línia oficial de la política soviètica. Tot amb tot, les tesis moldovenistes tornaren a escena no gaire temps després de la independència, passats uns anys d’acostament i entesa entre les autoritats moldaves i romaneses, i sobretot durant el període de 2001-2009, sota el govern del Partit dels Comunistes (Partidul Comuni?tilor din Republica Moldova). La discussió sobre l’estatus jurídic de la dualitat moldoveneasc? / român? a la Moldàvia actual no és ni de bon tros un assumpte resolt, per la qual cosa convé que fem un breu repàs a un camí legislatiu que ens condueix fins al present.
Cap a les acaballes de l’època soviètica, tres lleis —Legea cu privire la statutul limbii de stat a R. S. S. Moldovene?ti, Legea cu privire la func?ionarea limbilor vorbite pe teritoriul R. S. S. Moldovene?ti i Legea cu privire la revenirea limbii moldovene?ti la grafia latin?— aprovades entre el 31 d’agost i l’1 de setembre de 1989 estableixen l’oficialitat única de la limba moldoveneasc?, escrita a partir d’aleshores amb grafia llatina en lloc de l’alfabet ciríl·lic. Dos anys més tard, la Declaració d’Independència (27 d’agost de 1991) fa referència al terme limba român? com a limb? de stat i ratifica la reintroducció de l’alfabet llatí. Tanmateix, la Constitució de 1994, en l’article 13, decreta novament el glotònim limba moldoveneasc? com a únic oficial, la qual cosa ha estat rebutjada durant prop de dues dècades pels sectors unitaristes (entre ells, quasi tot el món acadèmic). En l’endemig, el Tribunal Constitucional va decretar el 5 de desembre de 2013, en el context —no gens casual— d’un parlament de signe liberal i favorable a la integració en la Unió Europea, que el text de la Declaració d’Independència posseeix la categoria de norma constitucional i, per tant, preval sobre el dictat de la Constitució. Ens trobem davant d’una sagaç maniobra jurídica que suposa restaurar el carácter oficial de limba român? sense esmenar el redactat de la carta magna. És ben significatiu el fet que en la resolució del tribunal s’al·ludeix a “denumirea ?tiin?ific? a limbii de stat”, es constata que aquesta segueix essent “o problem? de ordin politic”, i es disposa que cal determinar el nom de la llengua oficial “doar prin prisma adev?rului ?tiin?ific, f?r? imixtiunea politicului” (“només a través del punt de vista de la veritat científica, sense ingerències d’allò polític”). D’aquesta manera s’atorga força de llei al criteri de l’Acadèmia de Ciències de Moldàvia (Academia de ?tiin?e a Moldovei), que en dues resolucions de 1994 i 1996 havia establert el terme român? com a denominació científica, i s’al·ludeix —a través de l’opinió del president del país— a l’existència d’una nació romanesa constituïda en dos estats, Romania i la República de Moldàvia, tot rebutjant la tesi moldovenista de “dues nacions, dues llengües, dues històries diferents”, la qual és qualificada fins i tot com a “ideologia pèrfida”. Aquesta representa actualment (primavera de 2015) la ideologia hegemònica a Chi?in?u, malgrat concitar una forta oposició en els ciutadans mentalment allunyats de Romania i la Unió Europea, en particular els polítics i votants comunistes.
Ben segur que el lector deu haver vist una sèrie de paral·lelismes entre les situacions descrites fins aquí i els discursos lingüístics a l’àrea de llengua catalana, especialment al País Valencià i a les Illes Balears. Són en conjunt, sens dubte, un tema d’estudi comparat molt revelador.

Referències bibliogràfiques
Bochmann, Klaus (1999): “À l’Est comme à l’Ouest, où les extrêmes (géographiques) se touchent: Moldavie et Galice devant le problème de la langue”, dins: Álvarez, Rosario / Vilavedra, Dolores (eds.): Cinguidos por unha arela común. Homenaxe a Xesús Alonso Montero. Santiago de Compostela: Monteagudo, 249-263.
Bojoga, Eugenia (2005): “L’évolution des normes linguistiques du roumain dans la République de Moldavie“, dins: Sinner, Carsten (ed.): Norm und Normkonflikte in der Romania. München: Peniope, “Études Linguistiques / Linguistische Studien”, 1, 212-243.
— (2013): Limba român? – “între paranteze”? Despre statutul actual al limbii române în Republica Moldova. Pròleg de Vitalie Ciobanu. Chi?in?u: Arc.
Ciscel, Matthew H. (2007): The Language of the Moldovans: Romania, Russia, and Identity in an ex-Soviet Republic. Lanham/Plymouth: Lexington.
Dungaciu, Dan (2005): Moldova ante portas. Bucure?ti: Tritonic.
Erfurt, Jürgen (2012): “Sprachen und Sprachpolitik”, dins: Bochmann, Klaus / Dumbrava, Vasile / Müller, Dittmar / Reinhardt, Victoria (eds.): Die Republik Moldau / Republica Moldova. Ein Handbuch. Leipzig: Leipziger Universitätsverlag / Moldova-Institut Leipzig, 617-628.
King, Charles (2000): The Moldovans. Romania, Russia, and the Politics of Culture. Stanford: Hoover Institution Press, “Studies of Nationalities”.
Moranta, Sebastià (2013): “Eugeniu Co?eriu ?i a?a-zisa ‘limb? moldoveneasc?’: afinitate hispanice (València, Insulele Baleare, Galicia)”. Limba Român?, 5-6 (215-216), 164-170, http://limbaromana.md/index.php?go=articole&n=2295 [18.5.2015].
Stati, Vasile (2003 / ²2011): Dic?ionar moldovenesc-românesc. Chi?in?u: Tipografia Central?, “Pro Moldova”.

El letó al cap de 25 anys del restabliment de la independència de Letònia

Ina Druviete, Universitat de Letònia

Ina Druviete 3.png

Cadascuna de les gairebé 7.000 llengües del món constitueix la base d’una identitat nacional única i forma part del variat patrimoni cultural del món. És per això que considerem que la República de Letònia és responsable davant la nostra societat i les generacions presents i futures del món del manteniment i desenvolupament de la llengua letona. Els objectius de la nostra política lingüística després de la recuperació de la independència són garantir la sostenibilitat, la qualitat lingüística i la competitivitat de la llengua letona com la llengua d’Estat de la República de Letònia i una llengua oficial de les institucions de la Unió Europea, dins el mercat lingüístic a Letònia i el món, i també garantir l’oportunitat de conservar, desenvolupar i utilitzar les llengües de les minories de Letònia. No era i no és una tasca fàcil per a un país petit en un món globalitzat.
A causa de la seva situació geogràfica i els alts i baixos de la història, la població de la República de Letònia sempre ha tingut una estructura etnodemogràfica lingüística complexa.
Tinguem en compte alguns fets:
– El letó pertany al grup bàltic de la família indoeuropea d’idiomes (l’altre idioma bàltic és el lituà; un tercer idioma bàltic, el vell prussià, es van extingir a la fi del segle XVII).
Els primers textos escrits en letó daten del segle XVI; des de finals del segle XIX té un llenguatge altament estandarditzat i estilísticament divers, amb una terminologia desenvolupada.
– Les llengües en contacte des del segle XII han estat el livonià, l’alemany, el llatí, el jiddisch, el polonès, el suec, el rus, el lituà, etc.
El letó és la llengua materna de 1,9 milions de persones, i és segona llengua per a 0,4 milions de parlants.
– Va ser l’únic idioma oficial de l’Estat de Letònia fins a 1940; aquest estatus es va restablir el 1988; i és una de les llengües oficials de la Unió Europea.
– Les llengües principals en competència avui dia són el rus i l’anglès, dues llengües internacionals amb un alt valor econòmic.
– La República independent de Letònia va ser fundada el 18 de novembre de 1918. L’Estat va ser ocupat i incorporat a la Unió Soviètica durant més de 50 anys (1940-1991). La independència es recuperà el 21 d’agost de 1991. Letònia és un Estat membre de la UE i de l’OTAN des de 2004. El país fa frontera amb Estònia, Rússia, Bielorússia i Lituània. El seu territori fa 64.600 km² i té 1.985.600 habitants (2015). La composició etnodemogràfica en 2015 és la següent: letons 61,4%, russos 26%, belarusans 3,4%, ucraïnesos 2,3%, polonesos 2,2%, lituans 1,3%, altres 3,4%.

Després de 1940, a resultes de la immigració forçada de Rússia, Bielorússia i Ucraïna, el nombre de parlants de llengües eslaves va augmentar més de 4,5 vegades. Més de 60.000 alemanys van ser repatriats el 1939, el 1941 i el 1949 més de 200.000 letons van ser deportats a Sibèria. El 1944, 120.000 letons van fugir a l’exili. No hi ha altra regió a Europa que hagi sobreviscut a canvis etnodemogràfics tan massius i forçosos en un període tan curt de temps.
La política oberta i encoberta de russificació va tenir un impacte en l’ús i les actituds lingüístiques:
– La disminució de les funcions sociolingüístiques del letó (era principalment el rus la llengua de l’administració estatal i municipal, la policia, la indústria, etc.).
– La ideologia soviètica del rus com la ‘llengua materna segona’ porta al bilingüisme asimètric (només el 20% dels representants dels altres grups ètnics sabia letó mentre que el 80% dels letons declaraven habilitats en rus).
– El rus era obligatori a les escoles amb letó com a idioma d’instrucció, no a l’inrevés. Es va introduir programa massiu, intensiu i acuradament planificat de l’ensenyament de l’idioma rus.
– El letó va ser expulsat a poc a poc de les institucions de salut, serveis, etc. Les persones que utilitzen el letó en públic sovint van ser objecte d’insults verbals.
Es van tancar escoles i associacions culturals d’altres minories (polonès, lituà, jueus, etc.).Hi havia un estricte control polític, per tal d’evitar possibles desviacions nacionalistes.

Abans i després de la recuperació de la independència
La resistència psicològica dels letons i simplement el temps, l’existència d’escoles i universitats amb el letó com a idioma d’instrucció, i la qualitat duradora del letó no van permetre aplicar la russificació irreversible. No obstant això, els canvis en la situació de la llengua eren tan visibles que en acabar l’era soviètica la Llei de l’Idioma va ser una de les primeres lleis que es va aprovar, juntament amb la legalització de la bandera nacional i l’himne. Durant el procés de democratització, es va desenvolupar un moviment popular molt estès (manifestacions, peticions, piquets) per al reconeixement oficial de la prioritat del letó. Una petició per a l’establiment del letó com a idioma oficial va ser signada per més de 350.000 persones. El sis d’octubre de 1988 el Consell Suprem de Letònia (sent part de la Unió Soviètica en aquell moment) va aprovar l’esmena a la Constitució que va proclamar el letó l’única llengua oficial de l’Estat. El 5 de maig de 1989 es va aprovar la primera Llei d’idiomes després de la independència.

Per què el letó va ser proclamat l’únic idioma oficial?
Letònia, com a resultat de la lliure determinació de l’etnos letó.
Continuació del règim lingüístic que la República de Letònia va establir el 1918.
L’únic territori on la llengua letona pot sobreviure i desenvolupar-se.

Després del restabliment de la independència en 1991 diversos actes jurídics van ser adoptats garantir el manteniment i desenvolupament de la llengua letona:
Després de 25 anys d’enquestes sociolingüístiques demostren uns canvis considerables en situació lingüística.

Habilitats lingüístiques. El 1989 només el 20% de la població amb altres llengües maternes van declarar habilitats lingüístiques en letó. A causa de la formació lingüística letona ben planificada i intensiva, dels canvis en l’opinió pública i dels requisits legals, s’ha produït un progrés significatiu. El 2009, només el 8-10% dels membres de les minories no tenia cap coneixement de l’idioma letó; un 47% va declarar un bon domini de l’idioma letó, un 27% un domini mitjà i el 16%, unes habilitats bàsiques. Alhora, el 76% dels letons van declarar un bon domini de l’idioma rus. La recuperació de les llengües minoritàries petites és lenta: un 83% dels jueus, el 71% de belarussos, el 65% dels ucraïnesos, el 60% dels polonesos i el 12% dels lituans va declarar el rus com a llengua materna.

L’ús lingüístic. Segons la Llei, en diverses funcions sociolingüístiques el letó té el monopoli: en les activitats parlamentàries, governamentals i municipals, a les forces armades, a la policia. Per treballar a l’administració pública i als serveis d’atenció al públic (institucions d’atenció sanitària, les botigues, els restaurants, les perruqueries, etc.), s’ha d’obtenir la certificació del domini de la llengua de l’Estat. Les activitats públiques organitzades per l’Estat o les institucions municipals s’han de dur a terme en la llengua oficial o traduïdes al letó pels organitzadors.
La llei no regula l’ús lingüístic en la comunicació oficial dels residents de Letònia, la comunicació interna dels grups nacionals i ètnics, o l’idioma utilitzat durant les activitats religioses.

L’ús lingüístic a l’educació. Des de 1989 el letó s’ha ensenyat a tota mena d’establiments educatius, que culminen amb exàmens obligatoris al final del novè curs i del dotzè curs. S’han implementat diverses fases d’educació bilingüe per a les escoles de les minories: de 1995-1998 s’havien de fer en letó dues matèries a l’escola primària, i tres a la secundària; a partir de 1999, coexisteixen models d’educació bilingüe amb proporcions diferents impartides en letó; a partir de l’any 2004 s’aplica a la secundària el model de 60:40; i des de l’any 2008, al final de l’ensenyament obligatori tots els estudiants tenen un examen comú en letó.
El curs escolar 2013/14, el 71,6% dels estudiants van assistir a programes en letó, i el 27,3% a programes amb el rus i el letó com a idiomes d’instrucció. Des de 1992 s’ha promogut la reactivació de les escoles de les minories petites; hi ha 6 escoles poloneses, dues d’hebrees, una lituana, una belarussa, una estoniana, una ucraïnesa, que agrupen un 1,1% de l’alumnat.
La primera llengua estrangera a Letònia és l’anglès. El rus no és obligatori a les escoles letones. Els altres idiomes més populars són l’alemany i el francès. Un 34% dels estudiants letons trien el rus com a segona llengua estrangera.
La Llei estableix que l’idioma dels centres d’ensenyament superior finançats per l’Estat és el letó. Seguint les tendències d’internacionalització, algunes excepcions permeten que diverses llengües oficials de la Unió Europea també puguin ser utilitzades. La tria d’idioma en els establiments d’educació superior privats (a la qual assisteix el 33% dels estudiants) és lliure: el rus i l’anglès prevalen, al costat del letó. Els sociolingüistes letons insisteixen en la necessitat de protegir el letó en l’educació superior i la recerca, ja que té un impacte en la qualitat del llenguatge en general: la terminologia, l’escriptura acadèmica, la literatura científica popular, així com en l’ús lingüístic i en les ideologies i pràctiques d’ensenyament-aprenentatge en tot el sistema educatiu jeràrquicament estructurat.

Les actituds lingüístiques. La característica més distintiva de la situació lingüística a Letònia és una discrepància entre la competència en letó i el seu ús real. Tot i que la majoria de la població té un bon domini de l’idioma letó la llengua la comunicació informal i en ocasions formals continua sent el rus. Alguns estereotips i hàbits d’ús lingüístic profundament arrelats continuen vius. L’ampli accés als mitjans de comunicació en idioma rus (principalment de Rússia) també té un impacte sobre l’ús del letó. El 2012, activistes russòfons van organitzar un referèndum sobre la concessió al rus del rang de la segona llengua oficial. La idea va fracassar, i una rotunda majoria dels ciutadans de Letònia -un 74,8%- va rebutjar la proposta, però va demostrar que el patrimoni històric del segle XX encara té un impacte sobre la situació lingüística. El reajustament en l’opinió pública en relació amb la jerarquia de les llengües a Letònia ha tingut lloc només gradualment.
Una avaluació realista de la història i la posició actual de la llengua letona ens permetria fer el pronòstic sobre les seves perspectives futures en relació amb processos objectius etno-demogràfics, econòmics i polítics al país, a Europa i al món. El manteniment del letó està determinat per un conjunt de factors objectius i subjectius interdependents.
Hi ha llengües que tot i els esforços dels líders de la comunitat o els governs són, inevitablement, moribundes a causa d’una sèrie de condicions desfavorables, per exemple, un nombre reduït de parlants, la manca de transmissió de la llengua entre les generacions i la seva no utilització en l’educació. També hi ha llengües amb l’enorme nombre de parlants i l’estatus de llengua internacional o regional de les quals en garanteixen el manteniment, fins i tot quan les autoritats estatals no han pres mesures de protecció especials. La llengua letona no pot classificar-se en cap dels grups. Les seves perspectives de futur són determinades per una política lingüística ben valorada i per la posició activa de la comunitat lingüística letona i del govern de Letònia. Encara hem de resoldre el dilema dels recercadors i dels polítics: com promoure la competència, l’ús i les actituds lingüístiques positives respecte del letó, tenint present (a) l’aplicació de tota la gamma de drets lingüístics de les minories i de l’autonomia lingüística dels parlants del rus, (b) la situació de la immigració i (c) l’entorn mediàtic de Rússia? De totes maneres, és evident que el restabliment de la independència va ser i és el factor decisiu per al manteniment i desenvolupament de la llengua letona.

Llengua i independencia a Estònia

Josep Soler i Carbonell, Stockholm University

Josep Soler i Carbonell 2.png

Estònia, Letònia i Lituaàna són conegudes com les tres republiques bàltiques. En l’imginari col·lectiu occidental van “re-emergir” a final dels anys vuitanta i prinicpis dels noranta del segle passat arran de la caiguda de la Unió Soviètica. Totes tres republiques els uneixen elements històrics en comú prou importants. alhora, però tenen també elements diferencials destacats, com ara els orígens lingüístics, les tradicions religioses, o els pesos demogràfics. Per tant, a l’hora d’estudiar-les amb detall, convé fer-ho de manera separada. En aquest article em centraré en el cas estonià i els efectes de la recuperació de la independencia del país per a la llengua nacional.

Des del punt de vista més estrictament sociolingüístic i de política i planificació lingüística, val a dir que no es pot encentre l’entramat político-lingüístic sense fer referència  al context històric i social del moment. Convé destacar, en aquest sentit, que la llengua fou un element clau en el procés de reconstrucció de l’estat-nació estonià. La Constitució de 1991 declarava l’estonià com a única llengua oficial del país; qualsevol altra llengua és considerada una llengua estrangera. La regulació lingüística a Estònia és robusta, amb més de 400 lleis, decrets i dispocions legals. La més important d’aquestes lleis és la Llei de Política Lingüística, aprobada de 1995 i actualitzada el 2011. la Llei posa les bases per regular l’ús de l’estonià per part dels estaments públics del país, així com salvaguardar els drets lingüístics dels habitants del país, sigui quina sigui la seva llengua.

En la transició cap al nou estat independent, les autoritats estonianes van establir una sèrie de mecanismos per deixar clara la idea que era el moment de recuperar la independencia d’Estònia, interrompuda abruptament per l’ocupació soviética del país. Dit altrament, era el moment de reconstruir l’esta estonià (entès “dels estonians”). El primer d’aquests mecanismos va ser decretar que serien ciutadans de la nova república les persones que eren ja ciutadanes estonianes abans de l’ocupació soviética i els seus descendents. La ciutadania (nacionalitat) estoniana s’obtenia, doncs per mitjà del dret sanguini (ius sanguini), transmesa de pares a fills. Alhora, es van estipular també els mecanismos per obtener la ciutadania del país per via de naturalització, opció que haurien de seguir les persones arribades durant el período soviètic si volien accedir a la ciutadania estoniana.

En aquest context, l’estonià va reprendre un impuls important a partir del restabliment de la independencia. El 1989, el nombre de russòfons que declaraven poder parlar estonià amb facilitat era del voltant del 15%, mentre que el 2004 era d’aproximadament el 40% (actualmente es trova en un 50%). També, però, convé destacar que l’estonià no es trobava pas en fase recessiva o d’amenaça greu al final del período soviètic. Tot i la clara russificació del país (especialment durant l’etapa de la presidència de Brezhnev, 1964-1982), l’estonià va seguir mantenint una certa vitalitat per diversos factors. En primer lloc, el rus va tenir una penetració més profunda en els estaments governamentals i burocràctics del país, però menys en altres esferes socials. Molt descacable és el fet que el sistema educatiu es dividís en dues línies d’ensenyament per raó de llengua: la russa i l’estoniana. Aquest element, pensat perquè la población russa pogués estudiar en rus en qualsevol part del territorio de la Unió, va servir també perquè l’estonià mantingués un domini d’ús prou important per al manteniment de la llengua. De fet, es podia estudiar en estonià fins a nivel universitari: des de 1919, la Universitat de Tartu oferia la possibilitat de rebre formació acadèmica en estonià. Aquest és un punt molt important a tenir en compte a l’hora de traçar paral·lelismes amb el cas català: l’estonià  no va recuperar un cert impuls gràcies a ser declarat com a única llegua oficial d’Estònia. La declaración d’oficialitat de la llengua va afegir-se a una dinámica de canvi i modificació dels equilibris lingüístics que anava més enllà de la política i la planificació lingüístiques.

Dit d’una altra manera, la llengua va ser un instrument que les elits polítiques estonianes van emprar per tal de subratllar quines eren les noves regles del joc a partir del canvi de règim i el restabliment de la independencia. De fet, juntament amb la Llei de Ciutadania, la declaración d’oficialitat única de l’estonià i la qüestió lingüística van ser un dels elmeents amb què les elits polítiques del país van haver de treballar més, potser a contracor o sense preveure-ho inicialment. En aquest sentit, agents internaciionals com l’OSCE i la Unió Europea van exercir un marcatge de prop per tal que les lleis fossin realment igualitàries i no discriminessin per raó d’origen ètnic o lingüístic, marcatge també exercit per altres organitzacions no governamentals, com ara Amnistia Internacional o el Comité per als Drets Humans de les nacions Unides. Aquest marcatge internacional va ser especialment intens durant els anys de negociació per a l’accés d’Estònia a la Unió Europea i l’OTAN (maig de 2004). Una de les procupacions pirnicpals d’aquests agents internacionals era que no esclaté un conflicto violent a la regió báltica per raons de caràcter étnico-lingüístic, preocupació especialment fort durant els primers anys d’independència i la década dels noranta. Rússia, per la seva banda, aprofitava (i aprofita encara) aquesta tensió lingüística per a altres fins bèl·lico-polítics.

D’episodis de tensió violenta a Estònia no n’hi ha hagut, més enllà dels fets d’abril de 2007 quan el centre de Tallin va quedar literalment arrasat per manifestants russòfons que protestaven per la recol·locació d’un monument a les víctimes de la Segona Guerra Mundial (amb connotacions soviètiques) del centre de la ciutat a un cementiri militar als afores. Es pot dir, doncs, que hi ha una certa pau lingüística i una tolerància mútua prou correcta. Això no treu, però, que els dos principals grups, la majoria estoniana i la minoria russòfona, visquin més aviat d’esquena l’un de l’altre. Hi ha diversos elements que propicien aquest fet, d’entre els quals podem destacar la legislació lingüística, el sistema educatiu i la segregació geogràfica. Sobre la legislació lingüística ja n’he donat alguns detalls més amunt. Convé afegir, però, que les lleis de política lingüística estonianes permeten la possibilitat d’organitzar-se en règim bilingüe per a les minories del país. Una regió o ajuntament, per exemple, pot demanar gestionar els afers públics en una llengua que no sigui l’estonià sempre i quan, això sí, la meitat de la població de la localitat tingui la ciutadania estoniana i es declari parlant d’una altra llengua (per exemple, rus). En la majoria de casos, aquesta possibilitat no es pot posar en pràctica, perquè bona part de la població russòfona no té la ciutadania estoniana: són o bé apàtrides (sense nacionalitat definida) o bé ciutadans russos (de la Federació russa).

Pel que fa al sistema educatiu, l’herència soviètica encara és present i les escoles funcionen amb dues línies d’ensenyament, diferenciades per raó de llengua: l’estoniana i la russa. Això provoca que els nens de famílies estonianes i els de famílies russes no puguin mesclar-se i conèixer-se de manera espontània a les escoles. No és fins a la universitat que això passa, i amb prou feines, ja que el percentatge d’alumnes russòfons que arriben a la universitat és reduït en comparació amb els alumnes estonians. A la segregació escolar hi hem d’afegir la segregació geogràfica: la majoria de la població russòfona es troba concentrada al voltant de la ciutat de Narva, a la frontera amb Rússia al nord-est del país. A Tallin, on hi ha uns percentatges més equilibrats entre els dos grups principals, hi ha també concentracions ètnico-lingüístiques per barris, i la majoria de la població manté xarxes socials i familiars segregadores.

En resum, amb la independència, Estònia i l’estonià van posicionar-se al món com un estat i com la llengua d’un estat independent. Pel que fa a l’administració pública, el canvi va ser radical i això va permetre a l’estonià guanyar legitimitat com la llengua del país, amb efectes també a escala global. Per exemple, ningú qüestiona la presència de l’estonià com a llengua oficial de la Unió Europea, amb tot el que això comporta de visibilitat internacional de la llengua i de respecte dels drets lingüístics dels seus parlants. No obstant això, les lleis de política lingüística han anat de la mà d’altres lleis i d’actituds més generals entre la població més aviat poc integradores en relació amb la minoria russòfona del país. Des d’una perspectiva catalana, el model estonià mostra com la independència política té efectes importants a escala internacional per a l’estatus de la llengua. Alhora, el cas estonià també demostra com a nivell intern, la declaració d’oficialitat única és només una peça més en l’engranatge social, polític i jurídic del país. L’efectivitat d’una declaració d’aquest tipus ha de valorar-se tenint en compte el passat més recent, la situació present, i els possibles escenaris de futur que la població desitgi. El més important, en la meva opinió, és treballar vers consensos majoritaris de compromís amb la diversitat, d’entesa, respecte mutu i de pau lingüística. En això, les declaracions d’oficialitat són peces que cal saber jugar amb astúcia i intel·ligència. Convindrà, doncs, tenir-ho present en el futur.

Rannut, Mart (2004). Language policy in Estonia. Noves SL. Revista de Sociolingüística. Primavera-estiu 2004. 1-17, disponible ahttp://www6.gencat.net/llengcat/noves/hm04primavera-estiu/rannut1_6.htm

Per a un tractament més detallat d’aquesta qüestió, vegeu Branchadell, Albert (2011). Assessing language policy. The treatment of Russian in Estonia and Spanish in Catalonia. Revista de Llengua i Dret 55, 123-150.
El lector interessat podrà aprofundir més en el contrast entre Catalunya i Estònia des del punt de vista político-lingüístic a: Soler Carbonell, Josep (2013). “És com saber informàtica”: Les ideologies lingüístiques legitimadores del català i l’estonià en l’era de la globalització. Treballs de Sociolingüística Catalana 23, 427-444.

 

Presentació: Referents europeus per al català

Miquel Strubell i Trueta, Cercle XXI

miquel-strubell-1

És impossible arribar a conclusions d’aplicació general quan parlem de polítiques lingüístiques. En cada cas, la política respon a un context concret, a una història concreta, a uns condicionants concrets, i a unes voluntats i aspiracions populars concretes. Però això no vol dir que no sigui interessant estudiar diferents casos a través d’ulleres catalanes, per entendre’ns, mirant de trobar-hi paral·lelismes (des d’una perspectiva més acadèmica) i sobretot experiències que ens puguin il·luminar. Ja fa anys -el 1991, per ser precís- que la Generalitat de Catalunya va publicar, en quatre toms, Estudis i propostes per a la difusió de l’ús social de la llengua catalana, amb aquest mateix esperit. La pregunta és: podem extreure d’altres casos lliçons que podem aprendre de coses que podríem fer, o no hauríem de fer, a casa nostra? En aquells volums hi havia dos grans blocs de casos: llengües d’Estat (com l’Alemany a Alemanya o Àustria), i altres llengües autòctones (com ara la mateix llengua alemanya, a Alsàcia -França- o al Sud Tirol -Itàlia-. He agafat l’exemple d’una mateixa llengua per subratllar que les causes de l’estatus d’una llengua no són lingüístiques.  En aquest butlletí, que segueix en la tònica de l’anterior (el número 13: Raons lingüístiques a favor d’un estat propi, publicat l’any passat), ens volem limitar: només mirarem casos europeus de llengües de pobles que s’han emancipat en els darrers 30 anys. Són casos amb semblances i diferències: Estònia i Letònia són casos en què la llengua dominant durant molts anys va ser el rus, llengua parlada -a més- per una proporció relativament gran de la població. Els seus intents d’establir unes polítiques clarament afavoridores del restabliment de les respectives llengües nacionals van ser objecte d’un seguiment de prop per part del Consell d’Europa i de l’OSCE (per als quals vaig participar en diferents missions) i la Unió Europea (que tenia entre els seus «criteris de Copenhaguen» per a l’admissió de nous Estats el tractament de les minories nacionals). oldàvia és un cas diferent, en què la independència ha permès la reunificació, sobretot mitjançant la recuperació de la grafia llatina, del ”moldau” amb el romanès comú, no sense confusions segurament evitables: que la declaració d’independència parlés de llengua romanesa, i al cap de tres anys la Constitució parlés novament de llengua moldava, ha exigit autèntiques giragonses jurisprudencials. I la llengua pròpia d’Eslovènia, alliberada de l’antiga Iugoslàvia i de la influència del serbocroat, s’ha impulsat en un context de considerable fragmentació dialectal i de la manca de obres de referència modernes i de terminologia actualitzada. En el seu cas, l’autor comenta com l’ingrés a la Unió Europea ha suposat un impuls considerable per a la llengua.

El català en un estat independent: perspectiva psicològica

Ferran Suay, Universitat de Valencia

ferran_suay.jpgLa qüestió de l’estatus que hauria de tenir la llengua catalana en un estat català sobirà pot abordar-se des de diverses perspectives complementàries. És obvi que els especialistes en dret hi tindran molt a dir, així com els excel·lents sociolingüistes amb què comptem.

L’aportació que tinc la intenció de fer amb aquest escrit se centra en el punt de vista psicològic, i en les possibles conseqüències que  les diverses alternatives  poden tenir sobre el comportament dels parlants individuals, i especialment, sobre la conducta de tria lingüística.

En qualsevol interacció social, les persones que estan capacitades per a expressar-se en més d’un idioma poden elegir quina de les llengües que coneixen faran servir. En societats amb la llengua normalitzada, com les del nostre entorn, la tria es veu molt facilitada per múltiples estímuls presents en l’entorn (paisatge lingüístic visual i auditiu) i en la història d’aprenentatge individual (escolarització, mitjans de comunicació, usos socials dominants…). Així és com una persona que s’expressa en castellà, a Salamanca, fins i tot si sap parlar més idiomes, no dubtarà gens a l’hora de fer-lo servir per a qualsevol propòsit comunicatiu, i –un aspecte que no és gens trivial en aquest àmbit– se sentirà perfectament còmoda amb la seua tria.

Ben diferent, per contra, és la situació per a algú que s’expressa en català, que a València, a Reus o a Barcelona pot experimentar molts dubtes sobre quina llengua li convé fer servir en unes o altres ocasions. Per què ens passa, això?

Aprenentatge de llengües

Quan aprenem un idioma, n’aprenem també les condicions d’ús. I això passa tant si es tracta de la llengua primera com d’una altra d’apresa amb posterioritat. Durant moltes generacions, la majoria dels qui parlem català l’hem aprés com a llengua familiar, alhora que apreníem que la norma social era la d’usar principalment el castellà, especialment en els àmbits més formals i, per descomptat, amb les persones que no s’expressen en català.

La situació sociolingüística en què hem crescut resulta d’un supremacisme lingüístic (Moreno Cabrera, 2008; Whitley i Kite, 2010) plasmat en múltiples normes legals i socials. Per a il·lustrar-ho, n’hi ha prou de fer notar que la Constitució espanyola, que és la llei de rang superior que encara ara ens afecta, estableix l’obligació de conèixer el castellà (“Todos los españoles tienen el deber de conocerlo y el derecho de usarlo”), independentment del territori de l’Estat on es troben, mentre que, mitjançant una referència als futurs estatuts d’autonomia relega “las demás lenguas españolas” (sense esmentar el català pel seu nom, doncs) a la condició merament subsidiària de ser un dret individual circumscrit a alguns territoris, i sense el deure de coneixement corresponent, que garantiria l’exercici del dret. Com pot algú exercir el seu dret a expressar-se en català si la persona amb qui pretén comunicar-se no té cap obligació de saber el seu idioma? I què passa si aquesta persona, a més a més, posseeix algun tipus d’autoritat? Com podria algú fer valdre el seu dret, per exemple, davant d’un policia o un jutge que no tenen cap obligació legal, ni tan sols d’entendre el català?

En termes psicològics podem dir que l’esmentat supremacisme lingüístic genera dues conseqüències ben diferents sobre els parlants, en funció de si s’identifiquen amb la llengua dominant o amb la subordinada.

Breument, podem dir que els parlants de la llengua subordinada aprenen majoritàriament  la indefensió (Suay i Sanginés, 2004); una condició profusament estudiada,  tant en animals com en éssers humans, que resulta d’afrontar situacions de càstig inescapable (Maier i Seligman, 1976), i que genera un conjunt de respostes d’adaptació que inclouen descens de la motivació, baixa autoestima, menor capacitat per a reconèixer el control i resoldre problemes, depressió  o submissió (vegeu Maldonado, 2002). En la tria lingüística, la indefensió apresa (també desemparança apresa) facilita l’adopció de conductes submises, consistents en adaptar-se sistemàticament a l’idioma dominant, amb qualsevol tipus d’interlocutor i en la pràctica totalitat de les circumstàncies (Suay i Sanginés, 2005; Suay, 2009). Òbviament, la generalització d’aquest tipus de conducta contribueix notablement a facilitar la substitució lingüística, en la mesura que fa completament innecessari el coneixement –ni tan sols passiu– de la llengua minorada per part dels parlants de la dominant.

En la tria lingüística, la indefensió apresa (també desemparança apresa) facilita l’adopció de conductes submises, consistents en adaptar-se sistemàticament a l’idioma dominant, amb qualsevol tipus d’interlocutor i en la pràctica totalitat de les circumstàncies. Òbviament, la generalització d’aquest tipus de conducta contribueix notablement a facilitar la substitució lingüística.

Convé precisar que un dels elements que contribueixen molt a mantenir aquesta actitud d’indefensió és la carència de models públics i significatius, capaços de mostrar (i encomanar) un altre tipus de comportament. Recordem que, fins i tot els més alts representants polítics de la societat catalana, fins ara, s’han plegat sistemàticament a la llengua dominant, tant en privat com en públic. Les escenes que s’han repetit després de cada contesa electoral, en què els mateixos candidats feien (gratuïtament) de traductors a l’espanyol de les seues pròpies valoracions dels resultats, per a un conjunt d’empreses de la informació lingüísticament incompetents, n’és un exemple molt adequat.  En un país normal, les autoritats no tradueixen les seues pròpies declaracions a altres idiomes. Són les empreses de la informació les que posen els mitjans necessaris (doblatge, subtitulació…) per a facilitar la comprensió de les seues audiències.

En l’altre extrem, el supremacisme lingüístic facilita l’aprenentatge d’una condició que el sociolingüista Bernat Joan anomena omnipotència apresa i que consisteix a considerar que poden expressar-se en el seu idioma (dominant) en qualsevol circumstància, i més encara, que qualsevol interlocutor està obligat (si més no, moralment) a parlar-la en la seua presència (Joan, 1998). Aquesta actitud dóna peu a assumir que (a) qualsevol grup en què un dels parlants omnipotents ingresse hauria de passar a parlar en el seu idioma, i (b) no hi ha cap necessitat –per a ells– d’aprendre o ni tan sols entendre la llengua minorada. En alguns casos, aquesta actitud supremacista s’estén fins a la consideració que qualsevol exposició a l’idioma subordinat (paisatge lingüístic visual o sonor, documents o interaccions personals) és una falta de respecte o un insult cap a ells.

L’actitud d’omnipotència apresa dóna peu a assumir que (a) qualsevol grup en què un dels parlants omnipotents ingresse hauria de passar a parlar en el seu idioma, i (b) no hi ha cap necessitat –per a ells– d’aprendre o ni tan sols entendre la llengua minorada.

Cal dir que aquestes són dues categories molt genèriques, que no exclouen de cap manera tota l’àmplia gamma de matisos pel que fa a la manera com cada persona tria una llengua o l’altra, i en fa uns o altres usos.

En el grup que hem qualificat com desemparat hi ha una diversitat de graus de submissió i de maneres d’assumir-la. Particularment, hi ha grans diferències en allò que podríem anomenar el grau de consciència lingüística. En un extrem tindríem les persones que han desenvolupat una ideologia justificatòria de la seua submissió, i han arribar a acceptar que el català és un idioma secundari, i que és correcte que així siga. En l’altre, aquells que no accepten la subordinació del català, i consideren –en canvi– que hauria de tenir una posició social i legal predominant, tal com la té el castellà al seu territori. Tanmateix, és clau constatar que sovint, tant els uns com els altres, exhibeixen conductes lingüístiques sorprenentment semblants, que consisteixen a  canviar al castellà en moltes ocasions i amb diversos graus de facilitat.

D’altra banda, tampoc en el grup ‘omnipotent’ són tots els parlants iguals. Més aviat oscil·len en un continu que va des del supremacisme explícit dels qui consideren que el castellà hauria de ser la llengua principal (o única), especialment pel que fa a educació i usos públics i oficials, i els qui expressen el desig d’un bilingüisme formalment paritari (tot en els dos idiomes oficials), però en la pràctica, netament decantat cap al castellà, que és considerat com una llengua general (o fins i tot «internacional») enfront de la consideració localista del català. I sobretot, les maneres d’expressar aquesta omnipotència apresa poden diferir molt individualment. Algunes persones ho fan de manera clarament agressiva, mentre que unes altres poden optar per maneres més suaus d’exercir la superioritat lingüística. Quan els supremacistes que s’expressen de manera agressiva són autoritats (policies, jutges, etc.), la seua conducta adquireix un valor extra pel que fa a l’impacte sobre la tria lingüística dels ciutadans.

Tot i que en la major part de les activitats humanes tendim a considerar que el coneixement és preferible  a la ignorància, resulta curiós constatar que, conductualment, la major fortalesa del supremacisme lingüístic rau precisament en la ignorància. Si un dels interlocutors pot, de manera creïble, al·legar que ignora la llengua de l’altre, tota la pressió per a resoldre la (pretesa) dificultat comunicativa recaurà indefectiblement sobre aquest últim. Per tant, mentre estiga justificat suposar que qualsevol persona que parla català és competent en castellà, al·legar ignorància del català (o fins i tot dificultat per expressar-s’hi) pot ser un argument definitiu per a considerar que la comunicació s’ha de produir en castellà.

Conductualment, la major fortalesa del supremacisme lingüístic rau precisament en la ignorància. Si un dels interlocutors pot, de manera creïble, al·legar que ignora la llengua de l’altre, tota la pressió per a resoldre la (pretesa) dificultat comunicativa recaurà indefectiblement sobre aquest últim.

 

Òbviament, les actituds descrites, i els comportaments concrets que se’n deriven, resulten perfectament complementàries en una societat per a facilitar la substitució de la llengua subordinada per part de la dominant.

Cooficialisme

Una de les conseqüències de l’anomenat Estat de les autonomies és la consideració de cooficials d’algunes de les llengües dels territoris sota sobirania espanyola. Tanmateix, els termes cooficial, cooficialitat no apareixen a la Constitució espanyola ni als estatuts d’autonomia. Malgrat això, han estat usats profusament pels òrgans jurisdiccionals que els últims 35 anys han intervingut en els freqüents conflictes lingüístics que s’han produït. I n’han fet una interpretació de cada vegada més restrictiva per al català, que ha anat passant de llengua (també) oficial a llengua cooficial i, finalment, amb la sentència del Tribunal Constitucional de 2010, al que podríem dir-ne «llengua subcooficial».

El diccionari (DIEC) estableix que cooficial vol dir «Que comparteix l’oficialitat, amb igualtat de circumstàncies legals, s’aplica especialment a llengües en un mateix territori». Això, que legalment s’ha articulat de maneres diverses a Catalunya, el País Valencià o les illes (i de cap manera a la Franja de Ponent), sovint ha significat –pel que fa a l’impacte sobre els qui s’expressen en català–, senzillament, «oficial però menys». En la pràctica, al País Valencià –per exemple– significa que tot allò que estiga escrit en català ho estarà també en castellà, però no viceversa. En general, i en tot el territori lingüístic, un efecte social d’aquest «cooficialisme» és que qualsevol ciutadà pot viure íntegrament en castellà, fins i tot ignorant (o afirmant que l’ignora) el català, mentre que és virtualment impossible viure normalment sense conèixer (i sovint, sense usar) el castellà.

Des del punt de vista de la conducta individual, podem dir que això darrer forma part del distint impacte de la condició de cooficialitat sobre els dos grans tipus de parlants (omnipotents i desemparats) descrits més amunt. Els primers estan en condicions d’assumir, creure’s i fer valer la condició d’oficial de la seua llengua, mentre que els segons no passen d’entendre-la com una mena d’aspecte formal, sense cap impacte sobre les relacions interpersonals en què participen. No hi ha dubte que les freqüents actituds omnipotents que es donen entre autoritats judicials i policíaques, fonamentalment, contribueixen en gran mesura a consolidar aquesta situació discriminatòria.

Si ens centrem en les conseqüències conductuals que podria tenir la cooficialitat del català i el castellà en un estat català, la qüestió central és com impactaria la cooficialitat en cadascun dels dos tipus de parlants.

Si ens centrem en les conseqüències conductuals que podria tenir la cooficialitat del català i el castellà en un estat català, la qüestió central és com impactaria la cooficialitat en cadascun dels dos tipus de parlants. Amb el benentès que, tal com ja s’ha precisat més amunt, només es tracta de dos grups genèrics, podríem aventurar que l’impacte seria ben diferent per a cadascun d’ells.

No hi ha dubte que uns (els de l’omnipotència apresa) estarien en perfectes condicions d’aprofitar totes les oportunitats que el caràcter oficial del seu idioma els atorgaria, mentre que els altres (els de la desemparança apresa), probablement no.

Entenc que els qui defensen que el castellà també ha de ser oficial en un estat català no pensen en una doble oficialitat esbiaixada a favor del castellà, com la que coneixem actualment. Probablement impulsarien un reconeixement del castellà com a idioma també oficial, sense qüestionar el rol de llengua nacional del català. Tot i això, és probable que, entre el grup dels desemparats, aquesta certa continuïtat de l’statu quo facilités una estabilitat, en consonància, dels habituals usos lingüístics, que no afavoreixen gens la vigència del català. No cal negar que els canvis legislatius que probablement es produirien (normatives lingüístiques més respectuoses amb el català, major presència social i visibilitat pública…) podrien propiciar alguns canvis de conducta, en el sentit d’una major normalitat en l’ús social del català. Aquests canvis, però, solen tenir efecte més aviat a llarg termini, i potser durant els primers anys no serien gaire perceptibles. Això genera el risc d’aprofundir l’actual debilitat del català enfront del castellà, que continuaria tenint a favor tota la potència de l’aparell de l’Estat espanyol (incloent-hi, de manera especialment rellevant, la gran profusió de mitjans de comunicació) i seguiria disposant del suport explícit de l’Estat català. Per contra, el català només comptaria amb el suport del seu estat, que també hauria de vetlar pel castellà.

Proposta

Com he dit al principi, la meua formació no m’autoritza a emetre cap mena d’opinió experta sobre assumptes de caràcter legislatiu. Més encara, entenc que potser la disputa entre doble oficialitat o no és una mica simplista, en la mesura que la manera concreta com s’articule el nivell d’oficialitat pot resultar tant o més rellevant. Pel que fa a l’impacte sobre el comportament, en canvi, la meua opinió és que, més important que la condició d’oficial o no, és quines actituds lingüístiques promourà la nova legislació en la població en general, i molt particularment en els funcionaris i les autoritats.

Els ciutadans podem recórrer a les instàncies judicials en determinats casos, quan l’acord per altres mitjans ha resultat impossible o, almenys, molt difícil. Tanmateix, quotidianament funcionem de maneres que, si bé es troben generalment dins del marc dels comportaments que la legislació vigent considera acceptables, no hi fan referència explícita. Vull dir que una persona no consulta què en diu la llei, abans d’adreçar-se, en un o altre idioma i d’una o altra manera, a un interlocutor. Ho fa, en canvi, d’acord amb un altre tipus de «lleis», que són les normes socials vigents. Aquestes són les que hauran de canviar per tal de garantir la vigència social i la bona salut del català.

Per tant, caldria construir una cultura del respecte lingüístic que abaste tantes instàncies de la futura societat catalana com siga possible. És per això que les actituds (i les conductes que se’n deriven), tant de les autoritats polítiques (des del president del Govern fins als funcionaris municipals) com de jutges i policies són especialment rellevants. No vol dir que les d’uns altres professionals no ho siguen. Òbviament que mestres, metges o bancaris també exerceixen la seua influència, no gens descartable.

Això depèn en part de les lleis que s’articulen. També dependrà, però, d’altres aspectes, no tan específicament dissenyats i redactats, com ara les conductes que es promouen. El model invers el tenim ben a la mà. L’Estat espanyol ha construït un model de supremacisme lingüístic, que inclou diverses formes de ridiculització dels idiomes estatals distints del castellà, així com la humiliació freqüent dels seus parlants. Entre les forces de seguretat, particularment, hem trobat, només en els últims pocs anys, una llarga llista d’exemples d’això mateix. Des de policies d’aduana que fan despullar-se una senyora perquè se’ls havia adreçat en català, fins a guàrdies de trànsit que formulen acusacions falses a un conductor pel mateix motiu, o revisors de la RENFE que expulsen del tren un avi i el seu nét, l’element comú és sempre una cultura en què l’abús lingüístic no sols no està mal vist, sinó que és sistemàticament tolerat, i potser fins i tot estimulat.

És exactament això el que hem d’evitar. Aquesta cultura de l’abús que es basa en una profunda consideració de la superioritat intrínseca del nostre grup enfront dels altres. Per a escapar d’aquesta cultura supremacista disposem de bons predictors d’èxit, entre els quals destacaria els següents:

 1. La població que parla català mai no ha desenvolupat l’actitud de prepotència lingüística descrita més amunt. Per tant, no ha de ser molt difícil evolucionar, des de l’actual desemparança apresa, cap a una actitud de respecte sincer als altres idiomes, incloent-hi l’espanyol.
 2. Essent el català una llengua de grandària mitjana, la conveniència de conèixer un o més idiomes europeus es fa evident.
 3. Tothom qui actualment parla català domina almenys dos idiomes, cosa que, com s’ha documentat sobradament, facilita molt l’aprenentatge de noves llengües i –encara més– la comprensió d’idiomes que no es dominen plenament.

Amb aquest panorama, diria que no hauria de ser una tasca particularment difícil generar un model de conducta respectuós amb l’ús de distintes llengües, diametralment oposat al que ens ha imposat durant segles l’Estat espanyol.

Amb aquest panorama, diria que no hauria de ser una tasca particularment difícil generar un model de conducta respectuós amb l’ús de distintes llengües, diametralment oposat al que ens ha imposat durant segles l’Estat espanyol. Potser la dificultat estiga en aconseguir això sense perjudicar la imprescindible revitalització de l’ús social del català en tots els àmbits. Entenc, però, que aquest objectiu no és contradictori, sinó més aviat complementari, amb la construcció d’una autèntica cultura de respecte lingüístic, capaç de garantir el respecte degut a tots els parlants de qualsevol idioma.

Resum

 1. L’estatus legal del castellà en el futur Estat català no és un afer menor, perquè afectarà la probabilitat que els ciutadans trien amb normalitat el català com a llengua de comunicació habitual.
 2. Hom pot esperar que l’estatus de cadascuna de les llengües tinga impactes diferents sobre els seus parlants actuals, ja que han estat sotmesos a aprenentatges ben distints.
 3. Tan important o més que el grau d’oficialitat són les actituds que es promoguen institucionalment respecte a l’ús d’uns altres idiomes.
 4. Tant si el castellà adquireix un cert grau d’oficialitat com si no, hi ha dos punts que caldria garantir si volem avançar en la normalització real de l’ús social del català:
  1. Cap persona hauria de poder al·legar vàlidament ignorància del català en cap situació. Això es pot donar sens perjudici del fet que els ciutadans, en les seves relacions amb qualsevol administració, puguen gaudir del dret d’usar el castellà, o aprofitar el fet que pràcticament tothom domina aquesta llengua per a utilitzar-la ells mateixos en tots els àmbits.
  2. L’actitud oficial davant l’ús de qualsevol llengua hauria de ser la d’intentar facilitar la comprensió mútua. Evidentment, això no implica que mestres, metges o policies catalans estiguin obligats a dominar mitja dotzena d’idiomes. Es tracta, senzillament, que no adopten cap actitud supremacista respecte a algú que s’expressa en un altre idioma, amb independència de si és oficial o no. Els humans estem molt ben dotats per a entendre’ns, i per poc que ho vulguem trobem la manera de fer-ho.
  3. El repte serà aconseguir que el català esdevinga un idioma plenament normal, en què es puguen realitzar totes les activitats, alhora que ni es persegueix ni es desencoratja l’ús d’altres idiomes.
  4. Un dels factors decisius serà la capacitat de mostrar models públics, en tots els àmbits, d’un ús realment normal (no subordinat) del català.

Tant si el castellà adquireix un cert grau d’oficialitat com si no, hi ha dos punts que caldria garantir si volem avançar en la normalització real de l’ús social del català: cap persona hauria de poder al·legar vàlidament ignorància del català en cap situació; l’actitud oficial davant l’ús de qualsevol llengua hauria de ser la d’intentar facilitar la comprensió mútua.

Referències

Kaushanskaya, M. & Marian, V.: The bilingual advantage in novel word learning. Psychonomic Bulletin & Review 16 (4), 705-710, 2009

Jaspal, R.: Language and social identity: a psychosocial approach. Psych-Talk, 64, 17-20, 2009

Joan, B.: Un espai per a una llengua. València, Edicions 3i4, 1998

Maier, S. F. i Seligman, M. E . P.: Learned Helplessness: Theory and Evidence. Journal of Experimental Psychology: General 1976, Vol. 105, No. 1, 3-46

Maldonado A. Research on irrelevance, helplessness, and immunization against helplessness in Spain: past, present, and future. Integrative Physicological & Behavioral Science.; 37(1):22-34, 2002

Moreno Cabrera, J. C.: El nacionalismo lingüístico. Barcelona: Edicions 62, 2008

Suay, F.: Intervenció psicològica sobre els hàbits lingüístics. Cercle XXI, Butlletí 7, 2009

Suay, F. i Sanginés, G.: Un espai per als parlants d’una llengua. Llengua i Ús, 34, 27-39, 2005

Suay, F. i Sanginés, G.: Un model d’anàlisi i intervenció en la submissió lingüística. Anuari de Psicologia, 9 (1): 97-111, 2004

Whitley, B. E. & Kite, M. E. (2010) The Psychology of Prejudice and Discrimination. Ed 2. pp. 379-383. Cengage Learning: Belmont.

El català a la xarxa. Reptes per a un estat independent i més enllà

Vicent Partal, director de VilaWeb

vicent_partal.jpgPer al català Internet ha estat un cas d’èxit. Això no ho discuteix ningú arreu del món. Ben a l’inrevés. Després que el potent moviment d’Internet en català aconseguís el primer domini lingüístic i cultural del món, el .cat, l’obvietat ha estat manifesta. Tant, que anys després l’ICANN, la corporació encarregada d’adjudicar els dominis, no només ha reconegut l’èxit del .cat sinó que l’ha convertit en la pedra angular del nou desplegament de dominis a la xarxa. En aquest sentit, podem dir no només que la xarxa ha estat un èxit per al català, sinó també que el català ha estat un èxit per a la xarxa.

I què entenem per èxit? Diverses coses. El 1995, quan la Internet tal com la coneixem avui començava a prendre forma, no estava escrit de cap manera que allò jugués a favor del català. Prop de vint anys després, però, podem dir sense por d’equivocar-nos que ho va fer. Tant, que hi ha qui opina que és més senzill viure en català a la xarxa que no pas al carrer –opinió a parer meu exagerada però al mateix temps significativa. No només s’ha creat una normalitat d’ús i presència del català a Internet, sinó que fins i tot això ha estimulat la presència del català en altres mercats o situacions. Només cal recordar, per exemple, com de difícil era fa anys tenir l’ordinador, les eines bàsiques i el sistema operatiu, en català i quin canvi tan gran és la situació actual.

El 1995, quan la Internet tal com la coneixem avui començava a prendre forma, no estava escrit de cap manera que allò jugués a favor del català. Prop de vint anys després, però, podem dir sense por d’equivocar-nos que ho va fer.

No és aquest, però, l’únic èxit derivat d’Internet. M’atrevisc a dir que la independència virtual aconseguida amb el domini .cat va exercir un impacte notable en el creixement de l’independentisme al Principat. Cal recordar en aquest sentit que l’actitud de l’estat espanyol i el menyspreu dels mitjans de Madrid va ser un calc idèntic del que estem vivint ara, cosa que ens podria portar a parlar de precedent. I la sensació de normalitat que es va apoderar dels internautes catalans quan van veure que no havien, havíem, de disfressar la nostra identitat per a anar directament al món.

Hi ha finalment un èxit que cal remarcar també: el domini .cat no és del Principat ni per al Principat sinó de tota la nació. Des de www.eltempir.cat a Elx a www.usap.cat a Perpinyà el domini ha marcat de forma contundent l’existència d’un projecte cultural i polític que supera el marc estricte del Principat i que, per tant, superarà els límits geogràfics i administratius de la previsible república catalana.

I aquest és un dels primers reptes, en aquest cas polític, al qual caldrà fer front en el pròxims mesos. La independència del Principat no ha de significar necessàriament un fre a les relacions amb la resta del país, però de fet podria representar-ho. En el terreny d’Internet, per exemple, tindrem una discussió immediata sobre si caldrà seguir usant el .cat o caldrà usar el .ct, probablement el domini estatal de dues lletres que un cop aconseguida la independència serà atorgat a la Catalunya estricta.

No hi ha precedents enlloc d’una situació d’aquest estil, cosa lògica tenint en compte l’excepcionalitat del cas català. ¿És millor, doncs, ‘normalitzar’ el país amb l’adopció d’un domini estatal (.ct) o, a la vista de la popularitat del domini nacional (.cat), fora millor limitar-ne l’ús, per exemple, a les institucions i prou? El vell debat sobre l’estat i la nació renaixerà tot just després de la independència, i espere que aquells que tenen clar ara mateix que al sud l’estat va d’Algesires a La Jonquera però la nació de Guardamar a Salses siguen capaços de recordar que després l’estat anirà d’Alcanar a La Jonquera però la nació seguirà anant de Salses a Guardamar.

El repte polític, però, no serà l’únic ni segurament el més important. El més important, fins allà on ara podem veure, estarà relacionat amb les noves onades d’Internet i la presència, per tant, que hi tindrà el català.

De què parlem? Ara mateix dels mòbils, però demà, i demà és demà i no demà passat, de l’anomenada Internet de les coses. Això en aquesta dècada. Més enllà no crec que ningú s’atrevisca a mirar ni puga endevinar a què ens enfrontem.

La Internet de sobretaula va ser un èxit per al català. Matisem-ho així. La Internet caracteritzada per les connexions ADSL, l’ordinador gros de sobretaula, fins i tot els venerables i avui desapareguts mòdems. Aquesta Internet avui ja comença a ser gairebé secundària al costat de la Internet dels mòbils. Qualsevol web avui té ja entre un vint i un cinquanta per cent de les connexions, depenent del seu segment de mercat, que arriben des de mòbils. Des de telèfons, però també des de tauletes. A través de les versions mòbils del web, però també, i aquest és un fenomen clau, a través de les anomenades app (aplicacions mòbils).

La Internet de les app no és la del web –d’entrada ni tan sols té una «adreça», així que la utilitat del .cat ací és minúscula. És un món diferent. Les app són continents més o menys tancats on la marca –i, per tant, la seua rellevància– té un paper considerable. La reacció de la cultura catalana en general la podem considerar bona, però les incerteses són grans. Vam guanyar molt en el web, però ara hem de redoblar esforços amb les app, ni que siga només per a mantenir l’èxit aconseguit abans.

I després vindrà el món de les coses connectades. Les famoses ulleres de Google o l’anunciat rellotge d’Apple serien dos bons exemples d’aquesta nova fase. Fase on Internet abandonarà definitivament el món dels ordinadors per tal d’«embedar-se» (la discussió sobre els neologismes continuarà…) en les coses.

Podem imaginar-ho tot. Ulleres que ens aporten informació mentre caminem. Sensors a les neveres que podran parlar amb el supermercat per a avisar de la compra. Places de pàrquing que ens avisaran que estan disponibles… Sobtadament, això que en diuen smart cities o, encara, smart houses es colarà en la nostra vida i canviarà la relació que tindrem no només amb la informació sinó també amb la quotidianitat. Allà el català seguirà sent la llengua d’interfície?

No ens hauríem de confiar, però de moment podem pensar que sí. Per dues raons. D’una banda, perquè aquestes tecnologies i les grans empreses que les promouen s’han definit clarament com a multilingües. I, per sort, en el període web el català va aconseguir ser integrat com una de les grans llengües de la xarxa i la tecnologia. Que el Google Maps, tot i les errades toponímiques, l’iPhone o el navegador del cotxe parlen en català és d’una importància gran, i depèn en bona part del treball fet en els anys anteriors. D’una altra banda, però, també és important consolidar la presència de la llengua en els grans projectes d’investigació d’interfícies, especialment de parla. I en aquest sentit el paper jugat per les nostres universitats i els nostres investigadors és molt fonamental.

Serà prou això? Serà prou en tot el territori? Serà prou en l’àmbit administratiu de la república catalana? Ara ja sabem que mai no serà prou. La tecnologia ha canviat l’ecosistema lingüístic del món i l’anglès ja és també un competidor. Amable en termes polítics, si es vol així, però competidor al cap i a la fi.

Hem de pensar, per això, a establir un model per a la llengua catalana en l’àmbit de la tecnologia, però no només, que ja no tinga en compte simplement les interferències de l’espanyol i el francès, sinó també les de l’anglès. Com en tants altres casos, l’experiència danesa, noruega, estoniana o eslovena tenen un gran valor per a nosaltres. Especialment les experiències dels països escandinaus, avançats tecnològicament, amb un gran orgull cultural propi i amb la presència normalitzada i quotidiana ja de l’anglès en el dia a dia dels seus carrers.

Com en tants altres casos, tenen un gran valor per a nosaltres les experiències dels països escandinaus, avançats tecnològicament, amb un gran orgull cultural propi i amb la presència normalitzada i quotidiana ja de l’anglès en el dia a dia dels seus carrers

Des del punt de vista tecnològic hom pot acceptar un paradigma que es concretaria en la frase ‘Volem viure amb plenitud en català’. L’expressió plenitud no significa només sinó que indica un grau de satisfacció suficient que es podria definir dient que la majoria de les coses haurien d’estar en català però que no caldria que ho estigueren totes. Segurament aquest és un escenari raonable, especialment si el que no està en català entra directament en l’anglès que molta gent avui considera ja un idioma universal i no privatiu de ningú.

El problema per a aquest escenari simple és la definició del límit i, sobretot, qui el defineix. Les tecnologies de la informació i la comunicació estan normalitzant de forma vertiginosa l’anglès entre els nostres infants. Només cal parar l’orella per a entendre-ho. Quan arriben a la universitat, a l’edat adulta, quines implicacions tindrà això?

El debat dels límits en la Internet de les coses serà per això important. Si les ulleres et «parlen» en català podem suposar que tendiran a moure’s en català. Però què passa si l’anglès és tan prepotent com per a imposar les seues versions? És un drama conèixer les darreres novetats de la biomedicina en anglès? I llegir els clàssics grecs en la versió de Penguin Classics en comptes de la versió de la Bernat Metge? Els llibres de Penguin segur que els tindrem en format ePub, «embedats» en aplicacions i accessibles des de qualsevol punt del planeta. Però, i els de la Bernat Metge?

Un interrogant final és sobre les traduccions automàtiques. Està fora de tota discussió que cada dia són millors i més bones, però tots convindrem que no és això. Com a utilitat són impagables, com a cultura són discutibles. De nou, però, seria un greu error quedar-ne fora. Només perdríem possibilitats. Grans possibilitats.

El català, en resum, ha començat a caminar magníficament dins Internet. Però a mesura que avança el camí, les dificultats creixen i, mentre es normalitza, veu com llengües sense cap mena de problemes institucionals comencen a qüestionar-se si la globalitat tecnològica és una amenaça o no. Nosaltres ens ho hem de plantejar rigorosament, també, sense perdre de vista que gairebé sempre una amenaça porta aparellada una oportunitat.

Sobirania i llengua en l’àmbit de l’empresa i el consum

Isidor Marí, Universitat Oberta de Catalunya

Introducció

isidor_mari.jpgL’activitat lingüística dels professionals i de les empreses i organitzacions de tota mena té una transcendència especial en la vida personal de cadascú –sigui com a consumidor, client, usuari, sigui com a treballador– i per al conjunt de cada societat –tant per a la presència de les llengües en el funcionament del mercat intern com per a la capacitat de relació internacional o global en les exportacions, les importacions i els fluxos de mà d’obra (immigracions o emigracions de motivació laboral). És evident per poc que hi pensem: vivim en un món dirigit pels mercats i l’activitat socioeconòmica influeix en tots els ordres de la nostra vida. Tanmateix, en la política catalana, en l’activitat de les empreses i organitzacions o en les iniciatives sindicals, cal reconèixer que la importància de la bona gestió de les llengües no ha merescut fins ara més que una atenció secundària i tardana, i el mateix podríem dir de les escoles de negocis catalanes, per molt prestigioses que siguin en la nostra societat i fins i tot internacionalment.

La importància de la bona gestió de les llengües no ha merescut fins ara més que una atenció secundària i tardana de la política catalana i de les nostres escoles de negocis.

La Llei 1/1990, del 8 de gener, sobre la disciplina del mercat i de defensa dels consumidors i dels usuaris no feia referència a qüestions lingüístiques. Calgué esperar a la Llei 3/1993, del 5 de març, de l’Estatut del consumidor –deu anys després de la Llei de normalització lingüística– per a trobar una primera regulació dels drets lingüístics dels consumidors (Capítol IV) d’aquella llei. En aquell moment, encara que l’article 26 establia el dret a rebre en català les informacions pertinents per al consum i l’ús dels béns, els productes i els serveis, l’article 27 només concretava el dret del consumidor a ser atès (no correspost) en expressar-se en qualsevol de les llengües oficials.

El capítol V de la Llei 1/1998, del 7 de gener, de política lingüística, va detallar i ampliar alguns d’aquests drets, però és sabut que no va arribar a aconseguir un consens parlamentari suficient per a estendre a l’àmbit econòmic privat el principi de disponibilitat lingüística vigent en el sector públic (ni tan sols amb un termini d’aplicació gradual) i a l’article 32 reitera que les empreses i establiments han d’estar en condicions de poder atendre els consumidors i consumidores quan s’expressin en qualsevol de les llengües oficials a Catalunya, però no preveu que hagin de ser atesos en la llengua que escullin.

Caldrà esperar a la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya per a veure establert al Capítol VII (article 128.1) el dret dels consumidors a ser atesos oralment i per escrit en la llengua oficial que escullin.

Poc abans, la Llei 10/2010, del 7 de maig, d’acollida de les persones immigrades i de les retornades a Catalunya havia prestat també una atenció especial a la llengua catalana, sobretot a l’article 9.

Si tenim en compte que aquestes dues lleis han estat impugnades davant del Tribunal Constitucional i es troben pendents de sentència, comprendrem la importància que té que Catalunya disposi de plena sobirania per a establir el règim lingüístic en aquest àmbit socioeconòmic.

Si tenim en compte que aquestes dues lleis [el Codi de consum i la Llei d’acollida de les persones immigrades] han estat impugnades davant del Tribunal Constitucional i es troben pendents de sentència, comprendrem la importància que té que Catalunya disposi de plena sobirania per a establir el règim lingüístic en aquest àmbit socioeconòmic.

Es pot consultar quin és el marc legal vigent i les mesures de suport de la Generalitat de Catalunya a l’ús de les llengües en el Punt d’atenció a l’empresa.

Gestionen bé el multilingüisme, les empreses catalanes?

La necessitat de vincular l’ús habitual de la llengua catalana amb la gestió satisfactòria del multilingüisme en les activitats de les empreses i organitzacions ja es va invocar arran de la incorporació del Regne d’Espanya a les comunitats europees l’any 1986. La incorporació a un espai econòmic multilingüe representava un estímul important perquè totes les empreses i organitzacions es preparessin per a competir en aquell nou àmbit, i l’administració catalana podia oferir suport a aquest procés al mateix temps que consolidava l’ús del català en el mercat interior. El Màster de Planificació i Serveis Lingüístics de la Universitat de Barcelona (1987-1993) i la Primera Trobada de Serveis Lingüístics (1990) volien incidir en aquesta oportunitat i preparar persones capacitades per a gestionar el plurilingüisme amb un compromís simultani amb l’ús normal del català.

Però  no va ser fins a l’any 2006 que es va reactivar la necessitat de promoure una bona gestió del multilingüisme per part de les empreses catalanes, arran de l’informe europeu ELAN (Effects on the European Economy of Shortages of Foreign Language Skills in Enterprise), que posava en evidència que les empreses mancades d’una bona estratègia lingüística perdien oportunitats de negoci molt significatives i va donar peu a una política europea de foment del multilingüisme de les empreses: Llengües per als negocis i l’ocupació.

En aquest moment es va fer un estudi similar a Catalunya, anomenat ELAN.cat (2009), que havia de ser la base d’una política de foment del multilingüisme de les empreses i organitzacions, partint de la base que les exportacions havien crescut una mitjana del 12,5 % anual entre 1998 i 2005, i en la perspectiva del marc legal que obria el nou Estatut d’Autonomia de Catalunya de 2006.

Entre altres dades interessants, l’estudi indicava que eren menys del 40 % les empreses que declaraven tenir una estratègia lingüística formal, però pràcticament totes declaraven disposar de personal capacitat per a atendre els clients indistintament en català o castellà, a part d’altres idiomes: aparentment, doncs, l’extensió de la disponibilitat lingüística al món privat no havia de comportar dificultats especials.

Les claus d’una bona estratègia multilingüe

L’accés de Catalunya a la plena sobirania ha de permetre el reconeixement formal, al més alt nivell, de dos drets fonamentals –que recull la legislació quebequesa, pròpia d’una nació no independent: el dret dels consumidors a ser informats i servits en català (sens perjudici que pugui haver-hi disposicions similars per al castellà o l’aranès) i el dret dels treballadors a exercir les seves activitats en català (llevat que la naturalesa del lloc de treball reclami el coneixement i l’ús d’altres llengües).

El marc legal ha de garantir l’exercici d’aquests drets, i les polítiques de suport a les empreses han d’acompanyar i facilitar la capacitació per a dissenyar i dur a la pràctica una estratègia multilingüe en què el català ocupi un lloc central com a llengua de treball i de relació amb el mercat interior en tot l’àmbit de llengua catalana.

Les polítiques de suport a les empreses han d’acompanyar i facilitar la capacitació per a dissenyar i dur a la pràctica una estratègia multilingüe en què el català ocupi un lloc central.

Cal partir també de la base que, segons els estudis més acreditats, la gestió del multilingüisme en les petites empreses (que representen una part important del teixit empresarial català) comporta el recurs freqüent a serveis externs, mentre que les grans empreses tendeixen a disposar de recursos propis. És important doncs assegurar una bona oferta d’empreses i professionals de serveis multilingües que puguin oferir suport al teixit empresarial, igual que el desplegament de tecnologies i eines informàtiques adaptades per al funcionament multilingüe i l’ús del català.

Les dimensions ineludibles d’una bona estratègia lingüística comprenen principalment les polítiques de comunicació, de personal i de recursos tecnològics.

En les comunicacions exteriors és on més cal assegurar el dret dels consumidors a ser informats i atesos en català –al costat de les altres llengües dels públics de cada organització. En les comunicacions interiors és on s’ha de fer efectiu el dret dels treballadors a usar el català –llevat que la naturalesa del treball comporti el coneixement i l’ús d’altres idiomes.

Els estudis de les comunicacions en les grans companyies transnacionals han permès identificar àmbits de comunicació interna que mereixen consideracions diferenciades. Solé, Alarcon et al. (Capitals lingüístics i empreses. Barcelona: IEC, 2008) arriben a distingir quatre nivells: (1) la llengua corporativa dels alts directius; (2) la llengua franca de coordinació entre les diferents seus territorials de la corporació –que pot coincidir o no amb l’anterior; (3) les llengües internes de treball i producció a cada seu local, i (4) les llengües de relació amb els proveïdors i consumidors locals.

Les estratègies lingüístiques en les polítiques de personal tenen una incidència molt més important del que se sol creure, i no sols en la capacitació i la promoció interna dels recursos humans de cada empresa o organització, amb vistes a les relacions amb els mercats interiors o internacionals, sinó també sobre l’evolució de les capacitats multilingües i interculturals del capital humà que representa el conjunt de la població com a mercat de treball.

Evidentment, el primer objectiu d’una bona estratègia multilingüe de personal és la identificació de les competències lingüístiques que reclama cada lloc de treball –i de les capacitats lingüístiques i de relació intercultural que ja té el personal existent en l’empresa: moltes organitzacions desaprofiten la competència multilingüe i intercultural del seus equips humans, simplement perquè la desconeixen. Aquest és el punt de partida d’un bon procés de selecció de personal, que permeti incorporar les persones lingüísticament qualificades per a les funcions que hauran d’exercir. Val la pena observar que la decisió de no establir competències lingüístiques com a requisit (o almenys com a mèrit) en la selecció de personal –sota el pretext que ja adquirirà posteriorment aquestes competències– és un error tan greu com freqüent: seleccionar personal lingüísticament competent no té cap cost addicional (la formació posterior, sí, encara que s’ajorni sine die, perquè resta rendiment i origina pèrdues). D’altra banda, la convocatòria de places anunciant que comporten competències lingüístiques implica que tots els aspirants potencials fan un esforç per adquirir-les, de manera que contribueixen a millorar el capital lingüístic del conjunt de la població, encara que no resultin finalment elegits. Encara més: en una societat tan diversa lingüísticament i culturalment com la nostra, la valoració de les competències lingüístiques i interculturals permet millorar les relacions (comercials i culturals) amb els països d’origen i facilita la identificació dels nouvinguts amb una societat receptora en què la llengua i la cultura d’origen són valorades i no ignorades o menystingudes. Les polítiques australianes de diversitat productiva són un bon referent en aquest sentit.

La importància dels processos de selecció no ha de fer oblidar que la formació lingüística complementària a l’interior de l’empresa, posteriorment a la incorporació, pot tenir una efectivitat especial: les organitzacions empresarials daneses van reclamar que els recursos públics destinats a la formació lingüística per a l’ocupació es destinessin a cursos en el lloc de treball: la formació lingüística genèrica sovint descuida el llenguatge d’especialitat propi de cada camp d’activitat i les formes de comunicació específiques dels llocs de treball (atenció telefònica, correspondència, redacció de documents tècnics, etc.).

En conclusió

És cert que en un marc legal no sobirà –com ha succeït al Quebec– és possible desplegar polítiques lingüístiques que garanteixin alhora el dret dels consumidors a relacionar-se en català amb les empreses i professionals i el dret dels treballadors a usar el català en l’exercici de les seves activitats professionals. Tanmateix, la interposició política i judicial de les autoritats estatals –i els efectes que exerceix sobre la mateixa mentalitat dels sectors directius de l’economia– permeten pensar que una Catalunya independent tindria una capacitat enormement superior de satisfer aquestes aspiracions legítimes. Les mateixes directrius europees sobre el funcionament lingüístic del mercat es veuen interferides per la manca de sobirania de Catalunya: és aquesta una de les dificultats que impedeix l’ús normal del català en l’etiquetatge de molts productes de consum, ja que la normativa europea només preveu que sigui obligatori l’ús de les llengües oficials de la UE, entre les quals no figura el català per manca d’exigència dels representants espanyols.

La interposició política i judicial de les autoritats estatals i els efectes que exerceix sobre la mateixa mentalitat dels sectors directius de l’economia permeten pensar que una Catalunya independent tindria una capacitat enormement superior de satisfer aquestes aspiracions legítimes [el dret dels consumidors a relacionar-se en català amb les empreses i professionals i el dret dels treballadors a usar el català].

Els principals reptes per a les polítiques lingüístiques educatives a la Catalunya independent

F. Xavier Vila, Universitat  de Barcelona

Preàmbul

xavier_vila.pngAl llarg de les darreres dècades, les polítiques lingüístiques educatives han estat cabdals per a la recuperació de la llengua catalana. Amb tots els seus defectes i limitacions, el model lingüístic escolar implantat a Catalunya —el model de conjunció en català— ha contribuït a consolidar una societat lingüísticament cohesionada per damunt dels efectes de 300 anys de polítiques lingüístiques castellanitzadores i de les diverses onades immigratòries del segle XX i XXI. Avui, però, el model educatiu català topa amb la concepció colonial i homogeneïtzadora que regna en els centres dirigents de l’Estat i en bona part de la seva societat. El principal repte al qual s’enfronta avui dia el sistema educatiu català és la voluntat del nacionalisme espanyol de matriu castellana i les institucions que controla de desmantellar-lo. Certament, aquesta voluntat s’expressa amb modulacions diferents segons els territoris, però la direcció general del procés no deixa lloc a dubtes:[1] la sentència del Tribunal Constitucional sobre l’Estatut del 2006 i les interpretacions que hi han donat diverses instàncies judicials espanyoles; l’ofensiva contra el català engegada a les Illes Balears; l’erosió de les línies en valencià al País Valencià; la minorització redoblada a la Franja, amb substitució del nom català per l’eufemisme vergonyant «llengua aragonesa pròpia de l’àrea oriental» inclosa. Tot plegat no són més que variacions d’un mateix projecte que apunta cap a la liquidació de la llengua per etapes, actuant amb més força allà on menys oposició es pot oferir i disfressant-la amb pell d’ovella bilingüista allà on la ciutadania està més preparada per resistir les escomeses. En aquest context, mantenir l’statu quo equival a instal·lar-se en el conflicte indefinit en condicions d’inferioritat insuperable, una situació que a mitjà termini només pot conduir a l’anihilament del català per esgotament. Només assolir la plena sobirania —és a dir, vista la inexistència de propostes de federalisme real, constituir un estat independent— impedirà que els poders espanyols continuïn interferint de manera sistemàtica en les polítiques lingüístiques educatives catalanes.

En aquest context, mantenir l’statu quo equival a instal·lar-se en el conflicte indefinit en condicions d’inferioritat insuperable, una situació que a mitjà termini només pot conduir a l’anihilament del català per esgotament.

Però l’assoliment de la independència no significa pas que tots els problemes del model lingüístic educatiu català s’hagin de resoldre de manera automàtica. D’una banda, no tots aquests problemes es deriven de les interferències estatals. D’una altra, enlloc no és escrit que la llibertat de governar-se impliqui necessàriament que les coses s’hagin de fer millor. Si hom vol edificar un país que funcioni convé identificar quins són els principals reptes i plantejar-hi les respostes més adequades. Això és el que proposem fer tot seguit, de manera necessàriament sumària, en relació amb la política lingüística educativa. En fer-ho, partirem de la hipòtesi que, si bé la constitució d’un nou estat és una porta oberta que permet imaginar tota mena d’escenaris, no tots els escenaris són igualment probables. Els equilibris sociolingüístics, demogràfics, econòmics, etc., sobre els quals reposa la societat catalana contemporània no canviaran pas de manera sobtada pel sol fet que Catalunya s’erigeixi en nou estat. És partint de la configuració sociolingüística de Catalunya que a les pàgines següents plantegem quines són les respostes que entenem més plausibles davant dels reptes sociolingüístics amb què es trobarà el sistema educatiu català. Per descomptat, que el país avanci en una direcció o en una altra dependrà en última instància de les tries que fem els catalans.

1.     Primer repte: tornar a universalitzar el coneixement del català

El primer repte sociolingüístic del sistema educatiu del nou estat serà el de tornar a universalitzant el coneixement del català. Independentment de l’estatus constitucional que acabin tenint les diverses llengües parlades a Catalunya, el nou estat arribarà a la independència amb uns percentatges de coneixement de la llengua nacional sensiblement més baixos d’allò que és la norma als països del seu entorn sociocultural (figura 1). En aquest sentit, resulta especialment preocupant la xifra de quasi un 45 % de persones que l’any 2011 declaraven no saber escriure en català. Tenint en compte la necessitat política i econòmica dels estats contemporanis de compartir llengua amb els ciutadans, les polítiques d’ensenyament de l’idioma hauran d’ocupar un espai significatiu en les polítiques públiques.

Figura 1

Font: Cens de població i habitatges de l’INE. Dades provisionals. Elaboració nostra a partir de < http://www.idescat.cat/territ/BasicTerr?TC=5&V0=3&V1=3&V3=876&V4=18&ALLINFO=TRUE&PARENT=1&CTX=B >

En la tasca d’universalitzar el coneixement del català entre la població de Catalunya cal distingir entre les polítiques lingüístiques escolars i les extraescolars. Tal com mostren les dades reproduïdes a la Figura 2, el model de conjunció vigent, segons el qual la llengua vehicular normal de primària i secundària és el català, aconsegueix facilitar el coneixement d’aquest idioma en les quatre habilitats a un percentatge molt majoritari de la població escolar. De fet, els percentatges dels qui declaren no saber-lo entendre, parlar, llegir i/o escriure al final de l’educació obligatòria no arriben al 10 % del total, i el gruix dels qui no en saben està format per persones relacionades amb la immigració recent. Per contra, més enllà de l’edat escolar, el domini del català cau de manera significativa, sobretot pel que fa a la capacitat d’escriure. Només la capacitat d’entendre’l es manté sempre per sobre del 90 % de la població.

Figura 2

Font: Cens de població i habitatges de l’INE. Dades provisionals. Elaboració nostra a partir de < http://www.idescat.cat/territ/BasicTerr?TC=5&V0=3&V1=3&V3=876&V4=18&ALLINFO=TRUE&PARENT=1&CTX=B >

A la vista d’aquests resultats, és altament probable que l’accés a la independència no comporti una transformació radical de l’arquitectura del model de conjunció actualment vigent. Cal no oblidar que aquest model gaudeix d’un amplíssim suport polític i social que depassa àmpliament el marc de les forces sobiranistes i que una enquesta recent de La Vanguardia estimava en més del 80 % de la població del Principat.[2] Per tant, a diferència d’altres àmbits com la justícia, l’administració d’hisenda o les forces i cossos de seguretat, abocades a canvis en profunditat, no sembla que l’accés a la independència hagi d’implicar una transformació radical del model lingüístic escolar. En altres paraules, el més probable és que un nou estat català mantingués vigent l’actual marc legislatiu català, inclosa la Llei d’educació de Catalunya, prescindint, això sí, tant de la sentència del Tribunal Constitucional sobre l’Estatut de Catalunya i les sentències derivades com de la LOMCE o Llei Wert.

L’alliberament de la dependència espanyola permetria reconduir la situació d’un seguit de centres, bàsicament de secundària, en què el català queda lluny de la posició de llengua vehicular prioritària que preveu la legislació.

El fet que l’arquitectura general del model lingüístic no es modifiqui no vol pas dir que el canvi de conjuntura política no tingui cap impacte en el model lingüístic escolar. En termes generals, és raonable pensar que l’accés a la independència hauria de tenir uns efectes beneficiosos per a la promoció del català a l’escola, més lligats a aspectes de gestió que pròpiament de legislació. En termes de llengua vehicular, l’alliberament de la dependència espanyola permetria reconduir la situació d’un seguit de centres, bàsicament de secundària, en què el català queda lluny de la posició de llengua vehicular prioritària que preveu la legislació. Part d’aquesta situació pot atribuir-se a col·lectius docents que fins ara han estat reticents a servir-se del català per motivacions polítiques personals, i és previsible que aquestes actituds fossin relativament fàcils de resoldre en el context d’un nou estat amb el català com a llengua nacional. Però cal tenir present que bona part de les dificultats que hi ha hagut fins ara per normalitzar la llengua en aquests centres es deriven de la fragilitat del català en la vida quotidiana dels seus alumnes. En aquest sentit, caldria evitar que la transformació de les pràctiques d’aquests centres es concebés com un mer acte administratiu, perquè hauria d’anar de la mà d’un increment de la valoració del català en tots els ordres de la vida quotidiana que cal esperar de la proclamació de l’estat català, però que no és ineluctable sinó que caldrà gestionar adequadament.

Si la universalització del coneixement del català sembla una possibilitat raonablement accessible quan parlem dels escolars, la difusió de la llengua entre els adults és tota una altra qüestió. Les capacitats que té qualsevol estat d’incidir sobre els coneixements dels ciutadans un cop fora del circuit d’ensenyament obligatori són més aviat reduïdes, de manera que els aprenentatges (lingüístics i de qualsevol mena) estan estretament lligats a incentius econòmics i de promoció social. Per tant, el nou estat català arrossegarà durant dècades uns percentatges significatius de persones que no sabran parlar, llegir i escriure en la llengua nacional. En aquest context, les administracions estaran obligades a posar eines per a facilitar l’aprenentatge del català entre la població jove i adulta, i cal esperar que institucions com el Consorci per a la Normalització Lingüística o similars, les escoles d’adults, els cursos ocupacionals, etc., es reformin i potenciïn per tal de cobrir la demanda incrementada que segurament es derivarà de la nova conjuntura sociopolítica. Però resulta impossible de predir fins a quin punt creixerà aquesta demanda, perquè la seva evolució estarà estretament lligada tant al desenvolupament normatiu i legislatiu com a l’orientació econòmica del nou estat, per la qual cosa estem parlant d’evolucions a mitjà termini. Sense anar més lluny, l’aplicació sistemàtica del principi de disponibilitat lingüística de les empreses faria que almenys una part dels treballadors de cara al públic invertissin esforços en l’aprenentatge del català, perquè aquest esforç tindria una recompensa immediata en termes laborals. Igualment, un canvi de model econòmic que reduís la dependència de les feines manuals, intensives i/o amb poc valor afegit i apostés per feines més qualificades tindria igualment com a resultat una formació més llarga i més continuada que duria aparellada, amb força seguretat, un increment del nivell de català dels treballadors joves, autòctons o immigrants. Si Catalunya opta per ser «com Àustria i Dinamarca» (Guinjoan, Cuadras Morató, i Puig 2013), és previsible que s’incrementi la cohesió social i que això tingui una repercussió lingüística positiva per al català. Però aquesta evolució econòmica no està escrita: Catalunya pot optar per altres models, i l’exemple andorrà, amb una gran massa de població flotant i poc formada, permet imaginar altres escenaris molt menys falaguers per a la llengua.

Pel que fa a l’ensenyament d’adults] L’aplicació sistemàtica del principi de disponibilitat lingüística de les empreses faria que almenys una part dels treballadors de cara al públic invertissin esforços en l’aprenentatge del català, perquè aquest esforç tindria una recompensa immediata en termes laborals.

2.     Segon repte: la millora de la qualitat lingüística

«¿Tu mires “La que se avecina”? […] Sortia una vieja súper-fea que li deia a unes hermanitas que anessin a la seva cassa, i l’abuelita li pegava una colleja… La tens de mirar, al principi no t’agradarà, pero después et molarà un montón,.» Font: PA (8 anys) parlant en català amb un amic de classe (PV, 8 anys) en un trajecte amb cotxe [fragment reconstruït, maig 2013]

Aquesta citació, extreta d’una conversa real espontània entre dos nens de llengua inicial catalana de 8 anys, exemplifica el segon repte que haurà d’enfrontar el model lingüístic escolar: el de la qualitat de la llengua. Si bé el model de conjunció ha reeixit a estendre el coneixement del català entre pràcticament tota la població escolar, sovint només en proporciona un coneixement insuficient. D’alguna manera, l’extensió del coneixement no garanteix la profunditat del domini. Aquestes limitacions es plantegen de maneres diverses.

En els casos més extrems de segments de la població que viu en els contextos més descatalanitzats, el coneixement del català que s’arriba a assolir en el marc escolar és el d’una segona llengua precària, gairebé una llengua calc, molt marcada per interferències i mancances de tot tipus: insuficient adquisició del sistema fonològic del català (ex.: no distinció de sordes i sonores), interferències de tipus morfològic i sintàctic (ex.: no distinció entre vaig anar / he anat), mancances en vocabulari bàsic (ex.: levantar-se, quitar, sacar) o fraseologia calcada del castellà. Són sectors que tendeixen a no usar el català, fins i tot dins l’aula.

Al costat d’aquests sectors, n’hi ha d’altres, normalment de llengua inicial no catalana, però no pas de manera exclusiva, que tot i adquirir un domini raonable del català com a llengua vehicular i sonar raonablement nadius, no desenvolupen una llengua prou rica, dúctil i variada. Són persones que, com que no dominen adequadament diversos registres de la llengua —ja sigui el col·loquial, ja sigui els registres cultes—, troben certes dificultats per expressar adequadament el pensament i les emocions de certa subtilitat. Així, a mesura que es fan grans, solen recórrer al castellà servint-se de manlleus, de calcs, alternança de codis perquè els falten recursos lèxics i estilístics que els permetin anar més enllà d’una llengua plana, una mica esquifida.

Finalment, cal no oblidar que, en tant que llengua minoritzada en el seu propi espai lingüístic, el català és una llengua sotmesa a fortes pressions despersonalitzadores que van arrelant-hi, i hi ha el perill que hi esdevinguin hegemòniques fins i tot entre els infants que viuen en cercles catalanoparlants. Entre aquestes tendències n’hi ha de fonètiques, com la substitució de la l palatal —escrita ll— per la iod; n’hi ha de morfosintàctiques, com la reculada dels pronoms adverbials en/hi (ex.: «m’he anat a casa»); n’hi ha de lèxiques, com la substitució de lleig per feo, escoltar quan tocaria sentir («no s’escoltava res»), olorar en comptes de fer olor, etc.; i de discursives, com em da igual. Algunes d’aquestes tendències s’estenen entre les noves generacions fins al punt que ja han esdevingut la norma i han arraconat les produccions tradicionals.

Enfeinada a aconseguir l’extensió del coneixement, ocupada impartint nocions de gramàtica teòrica, i tot sovint convençuda que ensenyar llengua era tasca només dels professors de català, l’escola no ha pogut o no ha sabut fins ara ocupar-se adequadament de la qualitat de la llengua. I això no pot continuar així. Sense amagar en cap cas la dificultat de l’empresa i la seva dependència de factors externs al sistema educatiu, cal que l’escola abordi de manera urgent les vies per resoldre aquesta mancança. En aquest sentit, fóra bo que l’escola catalana es tragués alguns prejudicis de sobre i recuperés el valor de l’excel·lència i la qualitat, ara segrestats per determinats grupuscles ultraideologitzats, com un complement imprescindible a la cooperació i la solidaritat. Les darreres iniciatives en el sentit de reforçar la lectura van en aquesta direcció, però caldria no oblidar que el domini de les capacitats expressives orals és com a mínim igual de fonamental que el domini de la llengua escrita, i introduir-ne el conreu de manera sistemàtica.

Enfeinada a aconseguir l’extensió del coneixement, ocupada impartint nocions de gramàtica teòrica, i tot sovint convençuda que ensenyar llengua era tasca només dels professors de català, l’escola no ha pogut o no ha sabut fins ara ocupar-se adequadament de la qualitat de la llengua. I això no pot continuar així.

Un dels elements crucials a l’hora d’emprendre la millora de la qualitat (lingüística) del nostre sistema escolar és abordar la formació dels formadors de manera més sistemàtica i molt més exigent que no pas ara. S’ha repetit a bastament que una de les diferències fonamentals entre el sistema educatiu català i el finlandès, un dels models de prestigi que funcionen com a punt de referència a nivell europeu i internacional, és el fet que el cos de docents finlandesos es nodreix d’estudiants amb expedients excel·lents, mentre que a Catalunya els estudis de magisteri atreuen alumnes amb uns resultats acadèmics molt més magres. Aquesta situació es veu especialment agreujada a Catalunya per una combinació de factors sovint poc comentada. D’entrada, una part molt significativa dels actuals candidats a mestre provenen d’entorns socials on el català té una presència escarransida i/o interferida; però en comptes de tractar-ho adequadament, al llarg dels darrers anys la formació explícita en llengua en els graus de formació de mestres ha esdevingut quasi residual. Com a resultat, si fa quaranta anys bona part dels mestres posseïen un català ric i genuí, encara que tinguessin dificultats per escriure’l i no dominessin la normativa, ara en canvi hi ha nombrosos mestres joves que tot i saber la normativa tenen un català poc genuí, amb un repertori pobre, fins al punt que sovint han d’alternar al castellà per aconseguir efectes estilístics. Quelcom similar o fins i tot pitjor pot afirmar-se de part dels docents de secundària, que no reben formació lingüística ni durant el grau ni durant la seva formació com a professors, i que tot sovint arriben a les aules sense tenir clara la seva funció de models lingüístics del seu alumnat. De fet, ni mestres ni professors sembla que estiguin rebent gaire formació especialitzada pel que fa a les seves responsabilitats lingüístiques ni de cara als autòctons ni de cara als nouvinguts. Si a tot això hi afegim que ben aviat es jubilarà la primera generació de professors de català i que probablement no hi haurà prou graduats en filologia catalana per substituir-los a secundària, amb el risc que els nous docents provinguin d’estudis en altres filologies o humanitats sense preparació específica adequada, hom pot copsar fins a quin punt ha esdevingut imperatiu que s’intervingui sobre la formació en llengua dels docents de Catalunya, tant si s’assoleix la independència com si no.

De fet, ni mestres ni professors sembla que estiguin rebent gaire formació especialitzada pel que fa a les seves responsabilitats lingüístiques ni de cara als autòctons ni de cara als nouvinguts.

3.     El repte de potenciar l’ús de la llengua

Contràriament al que s’esperaven els primers impulsors de la normalització lingüística, el model de conjunció no ha transformat de forma radical les normes de tria lingüística de les noves generacions. Les dades disponibles indiquen que els adolescents i joves catalanoparlants inicials tendeixen a passar-se a la seva segona llengua força més que no pas els seus coetanis castellanoparlants inicials, que estan molt més instal·lats en la seva llengua familiar (Vila i Galindo 2012). La mobilitat geogràfica i l’arribada de les noves immigracions han generalitzat arreu del país l’hàbit de passar-se al castellà davant d’un hispanòfon poc competent en català, de manera que si no ho fan en edats primerenques, els castellanoparlants inicials tenen moltes dificultats per abraçar l’ús del català. Això fa que en moltes localitats, en certs entorns socials, els infants i adolescents que no tenen el català com a llengua inicial no trobin contextos per practicar la llengua amb els seus iguals, la qual cosa engega un cercle viciós: no parlo català (perquè no tinc ningú amb qui parlar-lo) => l’adquireixo només de manera parcial => no m’hi expresso amb total comoditat => no el practico amb ningú i sant tornem-hi.

Les experiències que s’han dut a la pràctica per modificar aquesta dinàmica l’han atacada des de perspectives diferents. Els projectes lingüístics de centre i els plans d’entorn són iniciatives valuoses que sovint han abordat el tema i que caldria explorar amb calma per veure què han aportat. S’ha intentat incidir sobre les consciències i les mentalitats per tal d’afavorir el canvi de comportaments, de vegades amb missatges breus i punyents, sobretot des d’àmbits lligats amb l’activisme lingüístic (veg. Figura 3). També s’han posat en pràctica experiències molt més reflexives, com ara els tallers d’espai lingüístic personal (Suay i Sanginés 2010). D’altres plantejaments han mirat de reorientar els comportaments lingüístics incidint sobre el context d’adquisició: és el cas de la Bressola, la xarxa d’escoles associatives de Catalunya nord que reïxen a introduir el català com a llengua d’interacció interpersonal per defecte entre el seu alumnat (Capell, Teixidor, i Rosés 2013).

Figura 3 Exemple d’adhesiu en una campanya de promoció de l’ús del català adreçada a joves

Font: https://www.plataforma-llengua.cat/media/assets/1203/utilitza.jpg

Tot i l’existència d’aquestes i altres iniciatives, en termes generals pot afirmar-se que l’escola no ha acabat de trobar el seu camí a l’hora de potenciar l’ús interpersonal del català. En aquest sentit, hi ha unes quantes reflexions que potser caldrà tenir presents de cara a una nova etapa de la política lingüística a Catalunya. D’una banda, els professionals de l’educació catalans tendeixen a percebre els usos interpersonals dels infants com un territori privat en què no volen intervenir. Els docents comparteixen una cosmovisió segons la qual la seva tasca és facilitar coneixements, però no modificar conductes. Si les iniciatives per augmentar el coneixement del català oral i informal es presenten com una ajuda perquè els alumnes el puguin col·loquialitzar seran ben rebudes, però si es presenten exclusivament com a iniciatives per transformar els usos seran rebudes amb força més fredor.

D’altra banda, potser caldria recordar que la potenciació de l’ús interpersonal del català és un repte general del país, no pas de l’escola. Resulta il·lús esperar que l’escola capgirarà els comportaments interpersonal dels infants si la resta de la societat continua donant per bones conductes com el manteniment del castellà davant del català i la convergència sistemàtica al castellà. Una part fonamental dels aprenentatges socials es fan per osmosi i imitació, molt més que per replantejament conscient. En aquest sentit, segurament és més important aconseguir que els treballadors de cara al públic usin el català com a primera llengua d’atenció al client que no pas forçar els mestres a fer discursos que després no es reflecteixin en la vida extraescolar. En tot cas, la constitució d’un nou estat permetrà replantejar dinàmiques i desequilibris, entre els quals destaca, en la situació actual, que legalment el català és llengua de coneixement optatiu i el castellà de coneixement obligatori. Potser no cal que cap llengua sigui de coneixement obligatori, però el que no pot ser és esperar que el català passarà a ser la llengua d’ús per defecte mentre es mantingui la situació d’inferioritat social en què es troba el català.

Si les iniciatives per augmentar el coneixement oral i informal del català es presenten com una ajuda perquè els alumnes el puguin col·loquialitzar seran ben rebudes, però si es presenten exclusivament com a iniciatives per transformar els usos seran rebudes amb força més fredor.

4.     Acordar la posició idònia per al castellà

Al llarg del segle XX, el castellà ha passat de ser bàsicament la llengua de l’administració i de l’exèrcit a ser la llengua més sabuda per la població de Catalunya, la llengua amb més parlants nadius entre els residents —tot i que no pas entre els nascuts a Catalunya—, la llengua per defecte en moltíssimes situacions, i la que la gran majoria dels catalans usen com a primera llengua de relació exterior. Bona part de la població local s’ha apropiat del castellà, si no de manera simbòlica, almenys sí de manera pràctica, un procés que deu molt a l’ocupació administrativa de molts àmbits, però també als lligams personals i familiars amb conciutadans d’origen castellà. Per a molts catalanoparlants el castellà és la llengua de la seva parella, d’algun avi, d’un cunyat, dels amics, de diversos companys de classe o de feina, dels clients… El castellà és un capital lingüístic valuós i a l’alça en l’entorn de la globalització que permet accedir a molts recursos laborals, culturals i de lleure. En consonància a això, a diferència del que passava no fa pas gaires dècades, avui són molt minoritàries les veus que a Catalunya propugnen l’oblit del castellà. Per dir-ho en termes psicolingüístics, la gran majoria de la població prefereix un projecte lingüísticament additiu més que no pas un de substitutiu.

La política lingüística del nou estat català haurà de partir de premisses similars a aquestes. En termes educatius, això implica essencialment garantir un accés ampli i de qualitat a l’aprenentatge d’aquesta llengua en els ensenyaments obligatoris. El moment i el ritme d’introducció de la llengua hauria de ser objecte de reflexió i probablement modular-se en funció del centre i el seu alumnat, tal com es feia abans que el nacionalisme espanyol comencés la seva ofensiva contra l’escola o com es fa ara mateix en l’escola andorrana. Al capdavall, l’ecosistema lingüístic actual català garanteix un accés amplíssim a continguts de qualitat en aquest idioma que en faciliten un aprenentatge aprofundit. En aquest sentit, la proximitat de les dues llengües i la presència del castellà en la vida quotidiana dels catalans impedeix imaginar un escenari bàltic, en què la independència ha comportat un retrocés significatiu del coneixement del rus. Tenint en compte la realitat sociolingüística del país convindrà evitar sensacions d’ofec i reaccions defensives. Un dels atots del sistema de conjunció ha estat garantir l’aprenentatge de les dues llengües oficials. En la mesura que el castellà continuarà essent un capital lingüístic important dins Catalunya mateix, la percepció que el sistema educatiu no en facilita l’adquisició podria generar turbulències indesitjables.

El que sí que caldria replantejar urgentment en un estat independent és una part significativa dels continguts curriculars lligats amb llengua i literatura castellanes. Els continguts actuals estan plantejats de manera espanyolista i vinculats a la recreació constant d’un relat nacional i (post)imperial; en aquest sentit, penseu en la importància que s’hi sol atorgar a la reflexió sobre el «ser d’Espanya de la generació del 98. Un nou currículum menys nacionalista podria partir d’una visió més global de la cultura i la llengua castellanes que tingués més present el pes determinant del continent americà, i alhora valorar més adequadament l’aportació catalana a aquest patrimoni universal. De fet, tal com han reclamat algunes veus, un estat independent potser podria permetre’s el luxe de desvincular els criteris de correcció lingüística d’allò que dicta la RAE, afluixant-ne, per exemple, els components classistes que ara l’encotillen i acceptar amb més cordialitat la diversitat d’accents de les immigracions.

Els continguts actuals [de llengua i literatura castellanes] estan plantejats de manera espanyolista i vinculats a la recreació constant d’un relat nacional i (post)imperial; en aquest sentit, penseu en la importància que s’hi sol atorgar a la reflexió sobre el «ser» d’Espanya de la generació del 98.

5.     Millorar el nivell de llengües estrangeres

El procés de globalització ha disparat l’interès per l’aprenentatge de llengües estrangeres, especialment l’anglès. Els resultats de llengües estrangeres dels alumnes catalans són molt més discrets que no pas el dels seus coetanis de la majoria de països europeus. En la mesura que Catalunya vulgui esdevenir un país «com Àustria o Dinamarca», és a dir, un país competitiu en termes europeus en temes com l’obertura als mercats exteriors, la innovació i l’aposta tecnològica, el model lingüístic escolar català haurà de millorar substancialment en aquest terreny.

Per tal d’avançar en el coneixement de llengües estrangeres, cal tenir clares almenys un parell d’idees. D’una banda, contràriament al que afirma la saviesa popular, l’ensenyament precoç no és garantia de millor aprenentatge.[3] De fet, aprenent llengües estrangeres, els adolescents són més hàbils que no pas els infants, i a igualtat d’hores, els primers en treuen molt més profit que els segons. Sense anar més lluny, a Holanda no es comença l’aprenentatge de l’anglès fins a final de primària.[4] D’una altra, s’ha de tenir molt present que l’aprenentatge d’una llengua depèn de manera crucial de la motivació, i que aquesta està profundament lligada amb la utilitat, personal, social, cultural, lúdica, etc., que els alumnes percebin en aquesta llengua. I en aquest punt tenim un problema, un problema que s’entén ràpid comparant castellà i anglès. Per què aprenen el castellà els alumnes no hispanòfons de Catalunya i Andorra? Doncs perquè, a banda d’estar present al seu ambient, aquest idioma és vehicle de relacions, de continguts, de significats que els són rellevants. Per què n’hi ha tants que no aprenen anglès? Essencialment, perquè per a ells, l’anglès no és rellevant en absolut. Quina importància pot tenir l’anglès per a la vida d’un nen de 9 anys de classe mitjana o treballadora de qualsevol localitat de Catalunya? Que el fan servir, els adults del seu entorn? Que el necessita, per a la seva vida quotidiana? La resposta és, senzillament, no. I aquesta manca de rellevància té un efecte pervers en la docència de la llengua: encara que els darrers anys s’ha anat avançant el moment d’introducció de l’anglès, per a un percentatge molt gran d’alumnes la classe d’anglès és profundament avorrida perquè la manca de motivació desincentiva l’aprenentatge, i aquesta manca d’aprenentatge implica que cada curs cal tornar a començar pràcticament des de zero.

Davant d’aquesta realitat, hi ha veus que reclamen la implantació progressiva d’un model plurilingüe que inclogui l’ús d’altres llengües —especialment estrangeres— com a llengua vehicular en sistemes d’immersió parcial o aprenentatge integrat de continguts i llengües estrangeres (AICLE, o CLIL en les seves sigles en anglès). Es tracta d’una possibilitat que cal explorar i que pot acabar desembocant en una certa diferenciació entre centres segons si incorporen o no aquestes pràctiques. Cal recordar que el model de conjunció en català ja és, ni que sigui de manera minoritària, plurilingüe, perquè permet l’ús vehicular tant del castellà com d’altres llengües per tal d’assolir els objectius lingüístics del centre. Fóra raonable que, si es posaven en marxa, aquests programes es desenvolupessin sobretot a secundària, que és quan són més eficaços. Però davant de la possibilitat de generalitzar-los, no està de més recordar un punt crucial: perquè tingui resultats significatius, un programa d’immersió/AICLE demana una exposició significativa a la llengua diana, és a dir, un ús intensiu en més d’una assignatura. Potser per aquest motiu a hores d’ara no hi ha cap país d’Europa —llevat de les excolònies i, potser algun dia, les Illes Balears de Bauzá— que faci immersió parcial (AICLE) en llengua estrangera de manera generalitzada a tota la població escolar. L’únic país en què l’ensenyament funciona essencialment en una llengua diferent de la nativa de l’alumnat és Luxemburg, que usa l’alemany a primària i el francès a secundària, i totes dues són oficials al territori. Arreu d’Europa, els alts nivells d’anglès s’assoleixen a partir de classes de llengua estrangera. De fet, no està gens clar que la introducció de l’anglès com a llengua vehicular parcial resolgués el principal repte per a l’aprenentatge de llengües estrangeres: la manca de motivació de l’alumnat. Un punt que novament situa la política lingüística educativa en una perspectiva més àmplia i que genera una reflexió: si l’aprenentatge de la llengua estrangera depèn de l’existència d’un ecosistema comunicatiu que l’estimula, té sentit sotmetre el conjunt del sistema escolar a la pressió de l’AICLE i no incidir sobre la resta dels factors d’aprenentatge? Dit de manera més senzilla: què sortiria més a compte, plurilingüitzar massivament l’ESO o incrementar substancialment la presència de televisions en anglès i altres llengües estrangeres en el nostre panorama comunicatiu?

A hores d’ara no hi ha cap país d’Europa que faci immersió parcial (aprenentatge integrat de continguts i llengües estrangeres) generalitzada a tota la població escolar.

[…] Arreu d’Europa, els alts nivells d’anglès s’assoleixen a partir de classes de llengua estrangera.

En tot cas, sigui quina sigui la resposta, els gestors del sistema educatiu farien bé de facilitar que la poliglotització no es produeixi de manera exclusiva en anglès. La fixació per aquest idioma és comprensible en alguns entorns acadèmics que han fet de l’anglès la seva llengua franca universitària, però convé recordar que una part substancial de les relacions comercials catalanes es duen a terme amb França, Alemanya i Itàlia, països amb un nivell general d’anglès més aviat mediocre. De fet hi ha diversos estudis que mostren que l’economia globalitzada no funciona en una sola llengua sinó sobre la base del multilingüisme. La demanda sobtada i massiva de persones capacitades per parlar rus l’estiu del 2013 a Catalunya, per exemple, és una mostra de com una política lingüística assenyada no ha de posar tots es ous al mateix cistell.

6.     El tractament dels nouvinguts i de les llengües d’origen

Catalunya ha esdevingut, durant la darrera dècada, un pol d’atracció d’immigració d’arreu del món. Avui els infants que tenen llengües inicials altres que el català sovintegen als centres educatius catalans, especialment als públics. El percentatge d’alumnes al·loglots inicials, és a dir, amb una llengua familiar diferent del català o el castellà, és difícil de calcular: l’any 2008 hi havia un 12,3 % de joves entre 15 i 29 anys de llengua inicial altra que el català i el castellà (EULP 2008), i és probable que el percentatge d’infants i adolescents no s’allunyi gaire d’aquesta xifra. Les noves immigracions han estat molt fragmentades, i encara que quantitativament destaquin alguns col·lectius, com els arabòfons o els amazigòfons, el cert és que no n’hi ha cap que configuri una minoria compacta i ben establerta, sobretot tenint en compte que tendeixen a estar força escampats pel territori.

La primera dècada dels 2000 va veure un important esforç per acollir la població que anava incorporant-se al sistema educatiu català, en forma d’aules d’acollida, plans d’entorn, projectes lingüístics de centres, reorganitzacions de les àrees escolars, etc. La major part dels esforços van adreçar-se a nouvinguts, mentre que el tractament dels al·loglots de més durada no ha estat mai objecte d’atenció sistemàtica. Amb l’arribada de la crisi i la caiguda del ritme de la immigració, aquest esforç ha minvat substancialment, tot i que continuen produint-se arribades d’alumnes amb necessitats lingüístiques especials que en un món globalitzat caldrà continuar atenent de manera sistemàtica.

Quins reptes plantegen els al·loglots inicials per al sistema educatiu català? D’entrada, un repte d’igualtat d’oportunitats. Les darreres proves PISA mostren que els resultats de l’alumnat immigrat són significativament inferiors als de l’autòcton. Aquest no és un problema exclusiu de Catalunya, ans al contrari, és general arreu del món desenvolupat, però això no treu que calgui vetllar perquè el sistema educatiu català redueixi substancialment aquest diferencial. En aquest sentit, és més que probable que, igual com s’ha detectat en nombrosos països d’immigració, les mancances lingüístiques de l’alumnat nouvingut juguin un paper considerable en els seus resultats. Hi ha tota una línia de recerca psicolingüística i pedagògica que defensa que cal facilitar a l’alumnat al·loglot l’alfabetització de les seves llengües d’origen com a eina per reduir el fracàs escolar i afavorir la integració. Un cop establertes les poblacions al·loglotes definitivament a Catalunya, el més probable és que el debat sobre el tractament de les llengües d’origen s’obri camí en la societat catalana, sobretot si el fracàs escolar s’enquista entre els al·loglots nascuts i educats a Catalunya, com s’ha esdevingut en altres contextos occidentals.

Contràriament a allò que de vegades es creu, el conreu de les llengües d’origen no té per què resultar contraproduent ni per a l’aprenentatge del català ni per a la integració social dels nouvinguts a la societat d’acollida.

D’altra banda, encara que el model de conjunció asseguri la plena igualtat pel que fa a rendiments escolars, fóra bo que el sistema educatiu català es plantegés les vies per ajudar els infants al·loglots a preservar i desenvolupar el seu repertori lingüístic. Contràriament a allò que de vegades es creu, el conreu de les llengües d’origen no té per què resultar contraproduent ni per a l’aprenentatge del català ni per a la integració social dels nouvinguts a la societat d’acollida. És més, la valoració oficial dels idiomes d’origen pot enviar un missatge de reconeixement i integració. En una economia abocada a la internacionalització, seria d’interès per a la societat catalana que almenys un segment dels seus joves preservés el coneixement de llengües com l’àrab, l’amazic, el xinès, el rus o el romanès, per esmentar-ne només unes quantes de les més presents. En aquest sentit, Catalunya podria aprendre lliçons de països com Suècia o Austràlia, on aquesta filosofia de preservar el capital de la immigració fa dècades que funciona.

7.     Repensar el model lingüístic universitari

A les universitats catalanes hi impera un model lingüístic diferent de l’escolar i cal distingir entre els estudis de grau —les antigues carreres— i els màsters i doctorats.

En termes generals, a les universitats de Catalunya hi predomina el principi de llibertat emissiva i bilingüisme català-castellà almenys receptiu, de manera que professors i alumnes són lliures de parlar i escriure en una d’aquestes dues llengües, però tenen l’obligació d’entendre l’altra i no poden exigir un canvi d’idioma als seus interlocutors. Aquesta impossibilitat de demanar un canvi de llengua s’ha reforçat els darrers anys sobre la base del que s’ha denominat principi de seguretat lingüística, segons el qual l’estudiant que es matricula en un curs té la seguretat que aquest s’impartirà en la llengua anunciada i no es canviarà pel simple fet que un alumne al·legui no comprensió. Aquest principi s’ha estès, entre altres coses, per evitar que la presència d’estudiants forans a les aules catalanes fes recular massivament l’ús del català com a llengua docent.

Damunt d’aquest esquema bàsic, els darrers anys les universitats estan experimentant vies d’introduir l’anglès, tant per captar alumnat estranger com per incentivar l’aprenentatge de l’anglès entre l’alumnat autòcton. Això ha generat un reguitzell d’iniciatives molt divers que va des de la introducció d’algunes assignatures en anglès o l’ús de materials docents multilingües fins a l’obligació de defensar els treballs de grau en aquesta llengua. Val a dir que la majoria d’aquestes iniciatives fins ara són més aviat poc coordinades i els seus resultats han estat molt poc o gens avaluats.

L’actual model lingüístic universitari ha tingut uns resultats desiguals pel que fa als usos lingüístics. Les dades disponibles indiquen que el català és la llengua predominant dels graus, però aquest predomini no és en absolut general, perquè hi ha facultats molt descatalanitzades. Aquest és el cas, per exemple, de bona part de les ciències socials; sense anar més lluny, segurament encara avui és impossible de cursar dret íntegrament en català a cap universitat catalana. Pel que fa als màsters, la situació és tota una altra i la presència del català hi és molt inferior, més aviat minoritària enfront del castellà i, cada vegada més, de l’anglès. Cal no oblidar que els màsters, sobretot els orientats cap a la recerca, es nodreixen tot sovint d’alumnat de fora del domini lingüístic.

En aquest sentit, el canvi fonamental serà que el sistema universitari català deixarà de ser un apèndix de l’espanyol i, consegüentment, es traurà de sobre la cotilla lingüística que aquest fet imposa, sovint de manera inconscient.

L’accés a la independència segurament introduirà canvis en la gestió lingüística universitària, però és poc versemblant d’esperar una substitució ràpida del castellà pel català com a llengua docent. Certament, hi ha mesures de xoc que podrien introduir-se per potenciar l’ús del català en els graus més descatalanitzats, com ara exigir als Departaments que garantissin que l’oferta en català fos almenys equivalent a la de qualsevol altra llengua. També seria factible de garantir que tots els graus es poguessin cursar íntegrament en català. Igualment, seria raonablement senzill d’aconseguir que els graus universitaris garantissin que tots els estudiants que cursen els seus estudis íntegrament a Catalunya dominen la llengua pròpia amb un nivell C1 o C2. Aquestes mesures ja implicarien un canvi substancial en alguns centres.

Però més enllà d’aquestes mesures explícites i urgents, els canvis en la posició de les llengües a la universitat es derivaran de factors globals més que de mesures explícitament lingüístiques. En aquest sentit, el canvi fonamental serà que el sistema universitari català deixarà de ser un apèndix de l’espanyol i, consegüentment, es traurà de sobre la cotilla lingüística que aquest fet imposa, sovint de manera inconscient. Aquesta cotilla és molt més important del que pot semblar: la presència d’alumnat espanyol, per exemple, sovint indueix a fer classes en castellà; els tribunals acadèmics normalment han de servir-se d’aquest idioma perquè els integren professors de tot l’estat; molta de la paperassa acadèmica cal enviar-la a Madrid; en un exemple concret, part dels estudiants de medicina que fan el seu MIR als hospitals catalans provenen de fora dels països de llengua catalana, amb tot el que això comporta en termes lingüístics tant per a la gestió hospitalària i del procés d’aprenentatge com per a l’atenció als pacients. La independència del sistema universitari català no impedirà la mobilitat de professors i alumnes —avui la universitat ha de tenir vocació internacional—, però permetrà, per exemple, aplicar uns requisits lingüístics que garanteixin una presència molt més sòlida del català en aquests àmbits. Però igual com en altres contextos de llengües mitjanes, la universitat catalana estarà abocada a treballar per la internacionalització i la captació de talent —i clients— estrangers, i això implica utilitzar llengües altres que el català. De fet, hom pot predir que la universitat catalana d’un estat independent avançarà cap a un model trilingüe on el català serà força predominant als graus, l’anglès guanyarà terreny com a llengua de relació internacional i per a captació de talent de primera línia i el castellà continuarà tenint un paper molt significatiu sobretot en activitats lligades amb el mercat hispànic, tant de captació de talent com de clients.

8.     Síntesi i advertències finals

Al llarg de les pàgines anteriors hem anat apuntant alguns dels reptes per al model lingüístic educatiu català i algunes de les que poden ser les vies de solució per a aquests reptes. Tal com s’ha vist, un cop alliberada de la servitud envers les instàncies centrals de l’Estat espanyol, el sistema educatiu català té reptes a manta, que han de plantejar-se de manera pausada però cercant la màxima eficiència i eficàcia. Aquests reptes tenen a veure amb la posició del català, del castellà, de les llengües estrangeres i de les llengües d’origen de les poblacions immigrades, i tot i que no són absolutament diferents de les dels països similars a Catalunya, sí que demanen un tractament ad hoc perquè la situació del país no és exactament igual que la dels nostres veïns.

Si volem assolir les transformacions apuntades

 —universalitzar el coneixement del català i difondre’n l’ús, mantenir un alt nivell de castellà, potenciar l’aprenentatge de les llengües estrangeres, facilitar el de les llengües d’origen, etc.— l’ecosistema català haurà d’introduir canvis significatius no sols en el terreny legislatiu, sinó en el de les pràctiques comunicatives reals.

Al llarg dels apartats anteriors hem fet notar en diverses ocasions que la política lingüística educativa no pot plantejar-se de manera independent de la política lingüística general, i és moment de reblar el clau en aquest sentit. Qualsevol comunitat lingüística és un ecosistema comunicatiu que afavoreix uns aprenentatges i en desincentiva uns altres. Si volem assolir les transformacions apuntades —universalitzar el coneixement del català i difondre’n l’ús, mantenir un alt nivell de castellà, potenciar l’aprenentatge de les llengües estrangeres, facilitar el de les llengües d’origen, etc.— l’ecosistema català haurà d’introduir canvis significatius no sols en el terreny legislatiu, sinó en el de les pràctiques comunicatives reals. En aquest sentit hem apuntat que el món socioeconòmic i el dels mitjans de comunicació seran igual o fins i tot més determinants per conduir l’evolució lingüística del país que les polítiques educatives.

No voldríem acabar aquest text sense plantejar una advertència final. Amb motiu de la definició del nou estat, cal parar una atenció exquisida a com s’explica internacionalment el model de conjunció català. Si bé és cert que els assessors del Consell d’Europa han lloat aquest sistema, cal recordar que l’educació és possiblement l’àmbit en què els estats nació solen mostrar més flexibilitat pel que fa tant a les llengües de les minories nacionals com a les dels immigrants. No oblidem per exemple que als països bàltics, els russòfons i altres grups lingüístics disposen d’escoles que funcionen (parcialment) en les seves llengües. És força probable que, un cop superat el trauma de la secessió, alguns sectors de l’espanyolisme lingüístic optin per presentar-se al món com una minoria nacional i reclamin suport internacional per a la creació d’una xarxa d’escoles en castellà, una petició que comptarà amb el suport espanyol i pot gaudir d’àmplia comprensió europea. Així, si amb l’accés a la independència és possible que la política lingüística escolar es pugui desjudicialitzar en certa mesura, és també força probable que els grupuscles d’activisme lingüístic castellà continuïn actuant després de la secessió, per la qual cosa la conflictivitat entorn del model lingüístic escolar no desapareixerà d’un dia per l’altre. En aquest sentit, l’equilibri lingüístic global i constitucional que s’implanti al nou país serà molt important i haurà d’oscil·lar entre dos riscos: d’una banda, un marc que ignorés totalment el castellà implicaria —si s’arribés a aprovar— amb força probabilitat una conflictivitat social considerable que trobaria en l’escola un punt d’unió i un aparador internacional; d’una altra, la igualació constitucional de les dues llengües podria tenir el resultat paradoxal de desmantellar el sistema de conjunció i forçar-hi l’entrada també paritària del castellà.

Tota situació de canvi genera les seves incògnites, i els canvis de gran abast generen incògnites de gran abast. Tanmateix, siguin quins siguin els perills que puguin entreveure’s, tot fa pensar que l’energia que s’alliberarà amb l’accés a la independència permetrà enfrontar amb esperança i confiança els reptes que vagin sorgint. Per sort, no tot està per fer: la feina ja feta és ingent i, en aquest sentit, el sistema lingüístic educatiu del nou estat català podrà comptar amb un cabal d’experiència que permet enfrontar-se a aquests reptes confiadament. Es tracta de congriar, entre tots plegats, prou capacitat de treball, prou coneixement i prou habilitat per anar-los superant en benefici col·lectiu.

Referències

Capell, Georgina, Maria Pau Teixidor, i Carla Rosés. 2013. L’ecola immersiva i l’escola bilingüe. El pati com a espai comunicatiu d’aprenentatge. Perpinyà: Talaia.

Guinjoan, Modest, Xavier Cuadras Morató, i Miquel Puig. 2013. Com Àustria o Dinamarca. La Catalunya possible. Barcelona: Pòrtic. http://www.grup62.cat/llibre-com-austria-o-dinamarca-114985.html.

Suay, Ferran, i Gemma Sanginés. 2010. Sortir de l’armari lingüístic. Angle editorial: Barcelona. http://www.angleeditorial.com/sortir-de-armari-linguistic-198.

Vila i Moreno, F. Xavier i Mireia Galindo. 2012. Sobre la història i l’extensió de la norma de convergència lingüística a Catalunya. Dins: Vila i Moreno, F. Xavier (ed.).2012. Posar-hi la base. Usos i aprenentatges lingüístics en el domini català. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 31-45.


[1] Veg. F. Vila «El projecte lingüístic de l’unionisme espanyol». Ara, 1/4/2013, http://www.ara.cat/opinio/projecte-linguistic-lunionisme-espanyol_0_893310690.html o bé http://slcat.blogspot.com.es/2013/04/el-projecte-linguistic-de-lunionisme.html

[2] «Un 81 % dels catalans defensa la immersió lingüística actual» La Vanguardia, 7/10/2013, < http://www.lavanguardia.com/encatala/20131007/54390622541/81-catalans-defensa-immersio-linguistica.html >

[3] L’aprenentatge de llengües segones, és a dir, presents en l’ambient, segueix tota una altra dinàmica.

[4] Contràriament al que es pensa, els infants holandesos no estan massivament exposats des de petits a l’anglès als mitjans de comunicació, perquè els dibuixos i les pel·lícules estrangeres per a nens els arriben doblades (lògicament, perquè no saben llegir els subtítols!).

El català, llengua d’estat en comunicació i cultura

Josep Gifreu, Universitat Pompeu Fabra

josep_gifreu.jpgEn el camp de la comunicació i  la cultura, disposar d’un estat protector és avui una condició indispensable per a la sostenibilitat d’una llengua, sobretot en la present fase aguda de competició per a accedir i tenir casa pròpia a la Babel digital global. El nou Estat català haurà d’emprendre una tasca titànica per tal de bastir en pocs anys la superestructura del poder comunicatiu i cultural que els altres estats nacionals d’Europa han edificat al llarg de dècades. I l’haurà de construir òbviament en la llengua nacional, el català. Com han fet i fan els estats d’Europa.

El procés previsible en l’assumpció i l’exercici del poder comunicatiu i cultural de la Catalunya independent hauria de comprendre actuacions coherents i articulades a diferents nivells, que resumiria en els cinc punts següents.

En el camp de la comunicació i  la cultura, disposar d’un estat protector és avui una condició indispensable per a la sostenibilitat d’una llengua, sobretot en la present fase aguda de competició per a accedir i tenir casa pròpia a la Babel digital global.

Estatut per a la llengua dels media

El primer nivell és lògicament el de l’estatut d’oficialitat de la llengua catalana com a llengua nacional i territorial de Catalunya, el qual hauria d’incloure i definir l’estatut específic del català en relació amb els mitjans de comunicació amb seu social a Catalunya. Aquest definició constitucional afectaria en primer lloc els serveis públics i les polítiques, és a dir, el servei públic de l’audiovisual i les polítiques culturals i de comunicació.

El català, com a llengua nacional, hauria de ser la llengua institucional pròpia dels mitjans públics, així com la llengua dels mitjans privats en la mesura que optessin a llicències de l’espectre radioelèctric. Igualment, el català hauria de ser la llengua exigible en les activitats i produccions culturals que aspiressin a obtenir ajuts públics.

L’ampli consens assolit aquests anys envers el procés general de normalització del català al Principat de Catalunya porta a pensar que el procés sobiranista conduirà també cap a un consens suficient per a culminar el procés tot declarant el català llengua oficial del nou Estat. Aquesta condició afavoriria en gran manera la normalització del català també en els mitjans i serveis de comunicació del país, així com en les polítiques culturals. Establerta la preeminència del català en els dos àmbits, caldria atendre també la regulació de les condicions de la presència d’altres llengües en els serveis de comunicació i de cultura prestats per operadors del territori, atenent especialment dos casos: el de l’aranès a la Vall d’Aran, amb caràcter de cooficialitat territorial, i el de l’espanyol, per la seva importància històrica, cultural i social a Catalunya.

Les institucions culturals i mediàtiques

El següent nivell hauria de preveure i establir les institucions culturals i mediàtiques que haurien de garantir la normalització del català en els mitjans i en les indústries culturals i comunicatives. En aquest sentit, l’entramat de les institucions destinades a vetllar per la progressió de la normalització de la llengua catalana en el camp de la cultura i la comunicació hauria de dur a terme les següents actuacions:

[…] S’hauria de preveure i establir les institucions culturals i mediàtiques que haurien de garantir la normalització del català en els mitjans i en les indústries culturals i comunicatives.

− Una llei general de la comunicació i la cultura.

− La creació de dues autoritats independents: una per a la regulació i control de la comunicació; i l’altra, per a la potenciació de la llengua en la creació i producció culturals.

− La creació d’un potent sector públic de la comunicació audiovisual, amb llei específica (continuant les funcions de la CCMA).

− L’adopció de polítiques de foment, suport i protecció de les empreses i iniciatives culturals en català, especialment en sectors estratègics (cinema, audiovisuals, interactius, animació, multimèdia, etc.) orientats a la creació i gestió de continguts per a les xarxes i les pantalles.

En aquest sentit, Catalunya ja acumula una important tradició d’iniciatives, algunes  pioneres, en l’establiment de regulació i de polítiques pròpies en cultura i comunicació, on la llengua ha adquirit un tractament força favorable.

Actuacions prioritàries contra la dependència

El tercer nivell del procés −per raons d’oportunitat aquesta fase podria ser prioritària− comprendria l’adopció de les mesures més urgents en relació amb l’estat actual de dependència específica de l’espai cultural i comunicatiu català respecte de l’espanyol. En aquest punt, em limitaré a plantejar tres àmbits estratègics amb vista a situar el català com a llengua hegemònica en els processos de comunicació i cultura.

[…] el procés comprendria l’adopció de les mesures més urgents en relació amb l’estat actual de dependència específica de l’espai cultural i comunicatiu català respecte de l’espanyol.

Primer àmbit estratègic, considerat avui de nivell zero: el control de l’espai o espectre  radioelèctric (que equival a la sobirania en la planificació de les telecomunicacions) a fi de facilitar l’assignació i planificació d’espectre també en àmbits de gran impacte en comunicació i cultura com són els dos grans blocs d’operadors, les telefòniques i les cadenes de televisió.

Segon àmbit estratègic: l’assumpció de la cultura catalana com la cultura vinculada a la llengua catalana, almenys en aquelles expressions en què la llengua juga un paper determinant. L’Estat nacional català haurà d’afavorir a través de diverses polítiques i mesures (subvencions, crèdits, beneficis fiscals, etc.) els diversos actors i operadors culturals –cosa que a la Unió Europea està legitimada per l’anomenada «excepció cultural»– en la mesura que les activitats culturals a protegir assegurin el compromís d’incorporar la llengua catalana com a llengua normal d’expressió o llengua origen de la traducció.

I tercer àmbit: el del sistema comunicatiu convencional amb un nucli encara hegemònic, la televisió. Si la premsa diària i la ràdio conformen ja un sistema català, i en part en català, de caràcter força autònom, en canvi és clarament en el sistema televisiu on la dependència del sistema espanyol, i totalment en espanyol, resulta més clara. Per tant, una de les primeres mesures del nou Estat català haurà de ser l’abolició de les prerrogatives de cobertura del territori català de les cadenes de ràdio i televisió espanyoles i la provisió d’un nou mapa de distribució de l’espectre per a emissores de ràdio i TDT al territori de Catalunya. Seria un requisit explícit dels nous operadors l’ús normalitzat del català en les seves emissions (potser amb percentatges d’ús que acceptessin, sota determinades condicions, quotes de presència d’altres llengües).

El cas de la televisió privada d’àmbit nacional català podria ser un bon exemple de subsector a potenciar amb mesures adequades, segurament transitòries però generoses.

Així, al costat de les antigues empreses de comunicació, sorgirien probablement noves iniciatives empresarials i comercials per a ocupar segments de mercat que ara exploten determinades empreses de titularitat espanyola. El cas de la televisió privada d’àmbit nacional català podria ser un bon exemple de subsector a potenciar amb mesures adequades, segurament transitòries però generoses. També àmbits emergents com les empreses de creació i producció de continguts i serveis per als nous dispositius mòbils haurien de trobar suports decisius en  mesures públiques de foment i promoció a condició de fer-hi ús normal del català.

Foment i vertebració dels sectors privats

Un quart nivell d’actuacions ha de comprendre les mesures de suport i de foment per a potenciar la creació, producció i difusió de continguts i de serveis culturals i comunicatius en català. Es tracta de definir, adoptar i executar una política cultural i lingüística destinada a afavorir els sectors privats catalans que es dediquen a activitats de comunicació i/o de cultura. En aquest sentit, la vertebració d’un sector privat català potent i capaç de competir en els mercats i en el ciberespai requeriria polítiques i mesures decidides de foment, protecció i promoció almenys en els primers anys de la independència.

Caldria adoptar línies especials de suport (financer, creditici, fiscal, etc.) a certes àrees estratègiques de desplegament de la creativitat i de la producció catalanes, sobretot en continguts audiovisuals i multimèdia en català. Caldria en aquest punt una estreta coordinació entre les polítiques culturals destinades a potenciar sectors creatius i productius essencials (com el cinema, l’audiovisual, la música, l’animació o la preservació del patrimoni artístic) i les polítiques de foment a la producció de continguts multiplataforma de qualitat, capaços de competir a l’interior del mercat català, però també a l’exterior.

De cara a l’execució d’un model d’ajuts públics al sector de l’audiovisual, inclosos el cinema i els nous productes multimèdia, caldria definir el concepte obra audiovisual catalana (al mode com les mesures europees de suport al sector defineixen obra europea, qüestió ja abordada en la llei de la comunicació audiovisual de 2005). Els criteris que definirien una obra com a catalana, permetrien d’objectivar la nacionalitat catalana de l’obra, tal com fan molts països de la Unió Europea, que no dubten d’establir la llengua pròpia com a primer criteri de nacionalitat de l’obra.

També caldrien mesures especials per a la traducció (en format de doblatge o de subtitulatge) tant de les obres audiovisuals i multimèdia catalanes cap a altres llengües com, sobretot d’altres llengües cap al català.

Relacions amb els altres països de parla catalana

Finalment, el darrer nivell d’actuacions, però no per això el menys important, seria la definició i implementació d’un quadre articulat de relacions culturals i de comunicació amb els altres territoris de parla catalana. L’actual Estatut d’autonomia orienta ja les línies d’actuació a seguir. Estableix l’article 12: «La Generalitat ha de promoure la comunicació, l’intercanvi cultural i la cooperació amb les comunitats i els territoris, pertanyents o no a l’Estat espanyol, que tenen vincles històrics, lingüístics i culturals amb Catalunya». També s’hauria d’arbitrar mesures especifiques de suport i ajuda a les comunitats catalanes a l’exterior (art. 13).

El nou Estat català hauria de ser conscient de la responsabilitat històrica que li pertoca en el procés actual de redreçament de la llengua i la cultura catalanes, i per això hauria de prestar una atenció especial a l’establiment d’acords de cooperació estable en el camp de la comunicació i la cultura amb els altres territoris de l’espai del català. La potenciació dels vincles d’intercomunicació de tota mena (cultural, comunicativa, acadèmica, professional, etc.) entre Catalunya i les altres comunitats de l’espai del català és condició necessària per a garantir un espai de comunicació i de llengua sostenible en el ciberespai i capaç de competir amb els altres espais culturals i lingüístics de rang mitjà a Europa i al món.

El nou Estat català hauria de ser conscient de la responsabilitat històrica que li pertoca en el procés actual de redreçament de la llengua i la cultura catalanes, i per això hauria de prestar una atenció especial a l’establiment d’acords de cooperació estable en el camp de la comunicació i la cultura amb els altres territoris de l’espai del català.